Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Vogelmijten

10 mei 2016

In het kort

Informatie over overlast door vogelmijten. Hoe herkent u ze en wat zijn de eventuele gevaren voor de gezondheid. Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen en wat kan de GGD voor u doen.


De vogelmijt is een kleine spinachtige, die zich voedt met bloed van vogels als mussen, spreeuwen en duiven. Er wordt ook wel eens over bloedluis of bloedmijt gesproken, maar dan wordt de vogelmijt bedoeld. Als vogels het nest verlaten, gaat de vogelmijt op zoek naar alternatieve gastheren, bijvoorbeeld mensen. Op deze manier kan de vogelmijt zich voor kortere perioden wel voeden, maar niet voortplanten. De vogelmijt is erg lichtschuw en vooral 's nachts actief. Na paring leggen de vrouwtjes dagelijks 3 - 7 eieren. Deze komen na ongeveer 2 - 3 dagen uit.
De larve voedt zich niet en vervelt na 1 - 2 dagen en na een 2e vervelling ontstaat de volwassen mijt. Deze kan na een bloedmaal en paring binnen enkele dagen eieren leggen. De vogelmijt kan 7-10 dagen na het leggen van het eitje volwassen zijn. Alhoewel de levensduur van mijten ongeveer 8 weken is als ze zich regelmatig voeden, kunnen zij 5 maanden zonder eten overleven.
In Amsterdam komt de vogelmijt voor op balkons met een duivennest, onder dakpannen waar vogels broeden of in nestkasten. Als de jonge vogels zijn uitgevlogen, kunnen de mijten het huis binnendringen, op zoek naar een nieuwe gastheer.

Op welke manier kunt u overlast van vogelmijten ervaren?

De beten van de vogelmijt kunnen bij de mens huiduitslag en jeuk veroorzaken. In de pluimveehouderij kunnen ze ook bij dieren overlast veroorzaken.

Zijn er risico’s voor de gezondheid?

Vogelmijten vormen geen risico voor de gezondheid.

Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen?

In een schone omgeving treft u de vogelmijt niet aan. Het is daarom belangrijk ervoor te zorgen dat vogels geen nesten maken op uw balkon of in uw tuin (dichtbij uw woongedeelte). Een nest van een stadsduif mag u verwijderen voordat er eieren gelegd zijn of na het uitvliegen van de jonge duiven. U kunt dit zelf doen (gebruik handschoenen en een mondkapje), maar u kunt het ook aan ons vragen. Het verwijderen van nesten van andere vogels (dus ook andere duivensoorten) is wettelijk verboden. Ook moeten nesten met rust gelaten worden.

Wat kan Dierplaagbeheersing doen?

Ons uitgangspunt is dat wij dieren zoveel mogelijk laten leven en milieuvriendelijk werken. We gaan samen met u op zoek naar de oorzaak en helpen u de overlast op structurele wijze aan te pakken. Zo bespreken we duurzame maatregelen om hinder in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Als u overlast hebt van vogelmijten, dan kunt u telefonisch advies krijgen of langskomen bij het adviespunt. Een huisbezoek is nodig om te kunnen beoordelen of een behandeling met bestrijdingsmiddelen noodzakelijk is of dat andere maatregelen voldoen.

Kosten

Als u overlast heeft dan adviseren we u graag. Dit kan telefonisch en/of bij het adviespunt. Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden. Er kunnen wél kosten aan de orde zijn als u kiest voor een bezoek aan huis of een behandeling door een dierplaagbeheerder (bij behandeling worden de kosten van huisbezoek op de totale rekening in mindering gebracht). Die kosten worden altijd vooraf met u besproken. In bepaalde gevallen zijn de kosten voor rekening van de huiseigenaar.
Voor bedrijven/instellingen worden vrijblijvende offertes opgesteld.

Ervaart u overlast in de openbare ruimte dan kunt u uw stadsdeel benaderen. Over het algemeen zal de afdeling Dierplaagbeheersing dan, in opdracht en op kosten van het stadsdeel, maatregelen nemen om de overlast beheersbaar te krijgen.