Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Wespen, bijen en hommels

10 mei 2016

In het kort

Informatie over overlast door wespen, bijen of hommels. Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen en wat kan de GGD voor u doen.


Wespen zijn nuttige insecten. Ze bestuiven bloemen en eten dagelijks vele tientallen insecten, waaronder vliegen, muggen en larven van insecten. Verder zijn ze dol op nectar, vruchtvlees, vruchtensappen, limonade, jam en bier.

Wespen bestrijden is alleen zinnig als ze overlast of gevaar opleveren, bijvoorbeeld als zij hun nest in of vlakbij woningen of bedrijven hebben gemaakt.

Regelmatig worden wespen verward met bijen. Bijen zijn net als wespen nuttige dieren. Bijen verkrijgen hun voedsel uit nectar en stuifmeel van bloemen. Op deze manier vormt de bij de belangrijkste schakel in het proces van bestuiving, dat verantwoordelijk is voor ongeveer dertig procent van al het menselijk voedsel. Hommels behoren ook tot de bijensoort, ze hebben langere haren dan bijen en kunnen hierdoor in koelere streken overleven. Bijen en hommels hebben een nuttige functie in de natuur en sommige soorten (solitaire bijen en sommige hommelsoorten) worden met uitsterven bedreigd. Bij veel algemene soorten zoals de Honingbij nemen wereldwijd de aantallen sterk af. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de bestuiving van planten en ook voor de opbrengsten in de akker- en tuinbouw.

Op welke manier kunt u overlast van wespen, bijen of hommels ervaren?

Wespen gebruiken hun angel als ze in het nauw worden gebracht. Met de angel kunnen ze meerdere pijnlijke en soms zelfs gevaarlijke steken toebrengen. U kunt een steek het beste behandelen met anti-histaminezalf (verkrijgbaar bij de apotheek), alcohol of door er iets kouds op te houden. Als een mens of dier na een wespensteek onwel of duizelig wordt, vraag dan snel de hulp van een arts.
Bijen en hommels steken ook met hun angel en kunnen net als wespen pijnlijke en soms zelfs gevaarlijke steken toebrengen. In tegenstelling tot wespen sterven ze direct na het gebruik van hun angel.

Zijn er risico’s voor de gezondheid?

Een steek van een wesp, bij of hommel doet pijn en kan bij mensen met een allergische aanleg leiden tot ernstige benauwdheid en zwellingen. Bij een heftige allergische reactie (anafylactische shock) kan een levensbedreigende situatie ontstaan en moet direct 112 worden gebeld.

Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen?

Wespen zijn nuttige insecten die ervoor zorgen dat andere insecten niet overmatig veel voorkomen. Daarom is het verstandig wespenbestrijding alleen uit te voeren als het nest vlakbij of in uw huis aanwezig is.
Het nest verplaatsen is zeker in de beginfase ook nog een mogelijkheid. U vangt het (nog enkele centimeters) grote nest op in een zak, maakt die dicht en brengt de zak naar afgelegen stuk bos. Let op: de wespen die in de zak zijn gevangen zijn hoogstwaarschijnlijk razend, dus gebruik een sterke vuilniszak. Als u op de plaats van bestemming bent om ze los te laten, prik er dan een niet al te groot gat in en leg de zak neer en kijk op afstand hoe het verloopt.

Door een wespenbestrijdingsmiddel te gebruiken, stopt de overlast niet onmiddellijk. Afhankelijk van de grootte van het nest merkt u het resultaat pas na één tot drie weken. De wespen nemen het poeder namelijk via de openingen van het nest mee naar binnen. Hierdoor wordt het nest uiteindelijk vernietigd. Na de wespennestbestrijding mogen openingen van het nest in het najaar of na de behandeling pas dichtgemaakt te worden, omdat anders wespen verder het huis binnendringen. U kunt het beste wespen, bijen en hommels die binnenkomen, weer naar buiten helpen. Dit kunt u doen door een glas over het insect te zetten en papier eronder te schuiven.
Let ook op als u bijvoorbeeld limonade uit een blikje drinkt dat u hierbij een rietje gebruikt; er kan een wesp in het blikje gekropen zijn.

Wat kan Dierplaagbeheersing doen?

Ons uitgangspunt is dat wij dieren zoveel mogelijk laten leven en milieuvriendelijk werken. We gaan samen met u op zoek naar de oorzaak en helpen u de overlast op structurele wijze aan te pakken. Zo bespreken we duurzame maatregelen om hinder in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Bij overlast van wespen, bijen of hommels kunt u telefonisch advies krijgen of langskomen bij het adviespunt. Een huisbezoek is ook mogelijk. We behandelen wespennesten alleen met bestrijdingsmiddelen als ze tot een onveilige situatie leiden. Het is raadzaam de behandeling door ons te laten uitvoeren als u bang bent of als het nest op een moeilijk te bereiken plek zit. Dierplaagbeheersing verwijst u bij overlast van bijen door naar imkers (een bijenvolk kan soms de nestplek verlaten en vormt dan een zwerm. De werksters houden hierbij de koningin in een zwerm warm en vliegen naar een meer geschikte nestlocatie. Deze zwermen zijn soms afkomstig van een imker, het is dan ook vaak interessant voor imkers om de aangetroffen zwerm als volk te houden. De imkerafdelingen van de Nederlandse Bijhouders Vereniging hebben lijsten met imkers die u voor het verwijderen van de zwerm kunt vragen.

http://www.bijenhouders.nl/bijen-en-welzijn/bijenzwerm

Kosten

Als u overlast heeft dan adviseren we u graag. Dit kan telefonisch en/of bij het adviespunt. Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden. Er kunnen wél kosten aan de orde zijn als u kiest voor een bezoek aan huis of een behandeling door een dierplaagbeheerder (bij behandeling worden de kosten van huisbezoek op de totale rekening in mindering gebracht). Die kosten worden altijd vooraf met u besproken. In bepaalde gevallen zijn de kosten voor rekening van de huiseigenaar.
Voor bedrijven/instellingen worden vrijblijvende offertes opgesteld.

Ervaart u overlast in de openbare ruimte dan kunt u de GGD, afdeling Dierplaagbeheersing, benaderen. Over het algemeen zal deze afdeling dan, in opdracht en op kosten van het stadsdeel, maatregelen nemen om de overlast beheersbaar te krijgen.

Kijk hier onder naar een filmpje over wespen, bijen en hommels