Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Zorgtaak voor de Gemeente Amsterdam

10 mei 2016

De gemeente Amsterdam is volgens de Wet publieke gezondheid verantwoordelijk voor het uitvoeren van een aantal taken om overlast door dieren beheersbaar te maken. De gemeente heeft de volgende taken overgedragen aan Dierplaagbeheersing:

 1. Zowel telefonisch als bij het adviespunt voorlichting en advies geven en alle meldingen verwerken.
 2. Onderzoeken (ook wel determineren genoemd) van dieren en adviseren welke maatregelen passend zijn als dieren overlast geven.
 3. Bewoners bezoeken die rattenoverlast in en om woningen melden.
 4. Regelmatige inspectie van het Havengebied op rattenoverlast. We controleren de terminals die voedsel verwerken van binnenscheepvaart en zeescheepvaart.
 5. Uitvoeren van een (schriftelijk) onderzoek in de omgeving na meldingen van kakkerlakken, wandluizen en tropische mieren.
 6. Ophalen van (meestal) dode ratten en vogels.
 7. Afhandelen van meldingen buiten kantoortijden.

Aanvullend voert Dierplaagbeheersing ook de volgende taken uit voor de Gemeente Amsterdam:

 1. Ondersteunen van ontwikkelen, opstellen en bijstellen van stedelijk dierenwelzijnsbeleid.
 2. Opstellen van kaarten en rapportages van projecten die we met stadsdelen uitvoeren in de openbare ruimte (meestal voor ratten en vogels).
 3. Op kleine schaal onderzoeksvragen uitwerken
 4. Vormgeven van stedelijke campagnes.