Pad tot huidige pagina

Asbest

Asbestvezels kunnen bij langdurige inademing zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Zolang asbest vastzit in ander materiaal is er meestal geen probleem. Maar bij brand of sloopwerkzaamheden kunnen er asbestvezels vrijkomen.

Wat is asbest eigenlijk?

Vroeger werd asbest veel gebruikt in gebouwen, bijvoorbeeld in schoorstenen, in golfplaten of in vloerzeil. Het is sterk en is bestand tegen hoge temperaturen. Asbest bestaat uit heel kleine vezeltjes die niet zichtbaar zijn met het blote oog.

Er bestaat hechtgebonden asbest en niet-hechtgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest zitten de vezels vast in ander materiaal, bijvoorbeeld cement. De vezels kunnen niet zomaar in de lucht komen. Alleen bij beschadiging kunnen zij vrijkomen, bijvoorbeeld bij breken, boren, zagen en schuren. Niet-hechtgebonden asbest laat de vezels makkelijker los, waardoor vezels eerder ingeademd kunnen worden. Niet alle asbest is even schadelijk.

Asbest en gezondheid

Iedereen ademt asbest in, want er zitten altijd wat vezels in de buitenlucht. Soms ademt u per ongeluk een korte tijd wat meer asbestvezels in. Deze incidentele blootstelling vergroot het gezondheidsrisico nauwelijks. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • een brand waarbij asbestvezels vrijkomen,
 • het verwijderen van materiaal in huis waarvan u niet wist dat er asbest in zat,
 • het boren van enkele gaten in asbesthoudend materiaal.

Het heeft geen zin om u door een arts te laten onderzoeken als u denkt dat u asbestvezels heeft ingeademd. De vezels zijn niet aan te tonen.

Mensen die langdurig een grote hoeveelheid vezels hebben ingeademd, bijvoorbeld bij werk in de scheepsbouw, lopen wel het risico om ziek te worden. Na vele jaren kan soms longkanker of mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker) ontstaan. Maar lang niet iedereen die asbestvezels inademt, wordt ziek. Het risico op kanker door asbest hangt af van hoeveel vezels iemand inademt en hoe lang dat duurt. Daarnaast is de soort asbest belangrijk.

Asbest in huis

U kunt niet altijd aan materiaal zien of er asbest in zit. Heeft u een huurwoning, vraag dan aan de eigenaar of er asbest in de woning is. Onbeschadigd materiaal met hechtgebonden asbest hoeft meestal niet verwijderd te worden. Bij niet-hechtgebonden asbest zijn maatregelen nodig als het niet is afgeschermd.

Ga zorgvuldig met asbest om:

 • Boor, schuur of zaag niet in asbesthoudend materiaal. Verplaats asbest zo min mogelijk.
 • Laat asbesthoudende vloerbedekking liggen, behalve als het versleten of beschadigd is.
 • Volg de regels bij het verwijderen van asbest.

Neem maatregelen bij beschadiging van asbesthoudend materiaal. Afhankelijk van de situatie betekent dat afdekken, behandelen (impregneren) of verwijderen van het materiaal.

Als er toch asbestvezels in huis zijn vrijgekomen:

 • Gebruik dan geen stofzuiger, de vezels kunnen zich via de stofzuiger weer in huis verspreiden.
 • Neem contact op met het team Milieu en Gezondheid van de GGD voor advies.
 • Vervoer asbest (zo nodig) in dubbel plastic.
 • Voorkom dat stof wordt verspreid of door brokjes asbesthoudend materiaal heen wordt gelopen. Als dat wel gebeurt, kunnen de vezels onder schoenen worden verspreid.

Meer informatie

Als er asbest in uw omgeving voorkomt en u bent bang risico te lopen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente, afdeling Bouw- en Woningtoezicht of Handhaving. U kunt daar ook nagaan of werkzaamheden met asbest in uw omgeving volgens de regels worden uitgevoerd. Telefoon: 14 020 website www.amsterdam.nl/asbest

Met vragen over uw gezondheid en asbest kunt u terecht bij het team Milieu en Gezondheid van de GGD Amsterdam. Telefoon: 020 555 5405  e-mail: lo@ggd.amsterdam.nl

Meer informatie en een overzicht van veel toegepaste asbesthoudende producten: Asbest in en om het huis (PDF, 315 kB)

Welke regels gelden er?

 • Sinds 1 januari 2016 wordt het verwijderen van asbestdaken gestimuleerd door een subsidie. Het stimuleren van het verwijderen van asbestdaken in de komende jaren is van belang om te bereiken dat alle asbestdaken in 2024 verwijderd zijn.

  In principe komen alle asbestdaken, ongeacht de oppervlakte, in aanmerking voor de subsidie. Er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zie hiervoor: Rijksoverheid
 • Gemeente Amsterdam : heeft eigen beleid bij het verwerken van asbesthoudend afval. Er zijn voor gemeente Amsterdam zes afvalpunten voor het inleveren van asbesthoudend afval. De overige gemeenten kennen een eigen regeling. Informatie hierover is bij de gemeente op te vragen.
 • Sinds 1993 is het gebruik van asbest in Nederland verboden. De verwachting is daarom dat vanaf 2017 de sterfte aan kanker door asbest sterk zal dalen.
 • De Gezondheidsraad heeft in 2010 een rapport gepubliceerd waarin naar voren komt dat de risico’s van asbest groter zijn dan eerder werd gedacht. Naar verwachting zal de wetgeving rond asbest aan deze nieuwe inzichten worden aangepast.