Pad tot huidige pagina

Onderzoek GGD Amsterdam naar stand van zaken asbestinventarisaties op scholen

2 juni 2016

GGD Amsterdam heeft in de periode mei 2014 – zomer 2015 het onderzoek ‘GGD ondersteuning asbest in scholen -  inzicht stand van zaken asbestinventarisaties scholen’ uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Tijdens dit onderzoek bracht GGD Amsterdam de asbestinventarisaties op scholen van 4 gemeenten in de regio Amsterdam en Rotterdam in kaart. In alle 4 de gemeenten bleken (bijna) alle scholen geïnventariseerd te zijn. Naar aanleiding van dit goede nieuws was bij het Ministerie van IenM behoefte aan een breder beeld. In de periode februari-april 2016 heeft GGD Amsterdam dan ook een vervolgonderzoek uitgevoerd waarbij in verschillende grotere en kleinere gemeenten in Nederland de asbestinventarisaties op scholen in kaart werd gebracht. Over het algemeen is het beeld gelijk aan het eerste deel van het onderzoek. Verreweg de meeste scholen in de onderzochte gemeenten zijn geïnventariseerd op asbest.