Pad tot huidige pagina

Geluidhinder in Amsterdam en Amstelland

12 oktober 2012

Wegverkeer is in Nederland de belangrijkste lawaaibron, gevolgd door burenlawaai en vliegverkeer. Het gaat om grote aantallen bewoners. Hieronder vindt u cijfers over ernstige of vaak voorkomende hinder en slaapverstoring.

We noemen daarbij alleen de belangrijkste lawaaibronnen. Er zijn, naast wat hieronder genoemd is, nog ongeveer net zoveel mensen die ook hinder of slaapverstoring ondervinden, maar dan niet in ernstige mate. Eerst geven we de resultaten voor Amsterdam, daarna voor Amstelland.

Amsterdam

Wegverkeer

 • In Nederland ondervindt ruim 25% van de mensen ernstige hinder van wegverkeer
 • In Amsterdam heeft rond de 20% van de mensen vaak last van wegverkeer
 • Nederlanders vinden brommers, motoren en vrachtauto’s de meest hinderlijke verkeersmiddelen
 • In Nederland verstoort wegverkeer bij ongeveer 10% van de mensen de slaap in ernstige mate
 • 8% van de Amsterdammers wordt wakker van geluid van wegverkeer

Vliegverkeer

 • In Nederland ondervindt ongeveer 12% van de mensen ernstige hinder van vliegverkeer
 • In Amsterdam heeft rond de 10% van de mensen vaak last van vliegverkeer
 • Nederlanders vinden militaire vliegtuigen het meest hinderlijk
 • In Nederland verstoort vliegverkeer bij ongeveer 3% van de mensen de slaap in ernstige mate
 • 8% van de Amsterdammers wordt wakker van geluid van vliegverkeer

Buren

 • In Nederland ondervindt ruim 10% van de mensen ernstige hinder van hun buren
 • In Amsterdam heeft rond de 14% van de mensen vaak last van buren
 • Amsterdammers hebben meer last van boven- of onderburen dan buren links of rechts, en vaker als een woning gehorig is. Burenlawaai is ’s avonds het meest hinderlijk
 • In Nederland verstoren contactgeluiden uit een woning bij ongeveer 4%, en de radio, tv en/of stereo bij 3% de slaap van de buren in ernstige mate
 • 14% van de Amsterdammers komt moeilijk in slaap door buurgeluiden

Amstelland

In de Amstelland gemeenten ervaart 34% van de inwoners ernstige hinder van geluid, vooral vanwege vliegverkeer. Het gaat niet alleen om overvliegende vliegtuigen, maar ook om andere activiteiten op de grond zoals taxiënde vliegtuigen.

Na vliegverkeer veroorzaakt wegverkeer de meeste geluidhinder (percentage ernstige hinder onbekend). Brommers en scooters zijn de meest hinderlijke weggebruikers.

Geluid leidt bij 18% van de inwoners tot ernstige slaapverstoring. Daarbij zijn weg- en vliegverkeer en buren de belangrijkste oorzaken.

De cijfers komen uit onderzoeken van de laatste 10 jaar van de GGD en van de Dienst Onderzoek en Statistiek, van het RIVM en uit de de Gezondheidspeiling 2006 van de GGD Amstelland de Meerlanden.