Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Luchthaven Schiphol en gezondheid

6 december 2016

Op deze pagina - Luchthaven Schiphol en gezondheid


Mensen die wonen in de omgeving van de luchthaven Schiphol maken zich soms zorgen over een mogelijke relatie tussen het vliegverkeer en hun gezondheid en de schoolprestaties van hun kinderen. Hierbij gaat het met name om luchtverontreiniging en geluid.

Onderzoeksrapport

De Alderstafel, een overleg over de toekomst van een aantal luchthavens, heeft in het Convenant Omgevingskwaliteit van 2008 al een onderzoek aangekondigd naar deze mogelijke samenhang. De GGD Amsterdam heeft dit onderzoek in 2009 uitgevoerd met bestaande nationale en internationale studies.
Op deze website treft u het onderzoeksrapport en de publieksversie van dit rapport.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Wouter Knop, projectsecretaris bij de Dienst Economische Zaken, via knop@ez.amsterdam.nl.