---
Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Asbest

In het kort

Over de gevaren van asbest in de leefomgeving, bijvoorbeeld bij een brand. Met informatie over regels en wat u zelf kunt doen.


Asbest bestaat uit heel kleine vezeltjes die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Het is een sterk materiaal en kan tegen hoge temperaturen. De meest gebruikte soort is wit asbest (chrysotiel). Soms komen blauw asbest (crocidoliet) en bruin asbest (amosiet) voor. Aan de kleur van het materiaal is niet te zien om welke soort asbest het gaat. Dit kan alleen in een laboratorium worden bepaald. Wanneer mensen lange tijd veel vezels inademen, kan longkanker of mesothelioom (longvlieskanker of buikvlieskanker) ontstaan. Wit asbest is minder schadelijk dan bruin of blauw asbest.

Er bestaat hechtgebonden asbest en niet-hechtgebonden asbest. Dit zegt iets over de kans dat asbestvezels in de lucht komen. Bij hechtgebonden asbest zitten de vezels vast in ander materiaal (bijvoorbeeld cement) en kunnen niet zomaar in de lucht komen. Alleen bij beschadiging kunnen zij vrijkomen, bijvoorbeeld bij breken, boren, zagen en schuren. Niet-hechtgebonden asbest laat de vezels makkelijker los, waardoor vezels eerder ingeademd kunnen worden. Het vrijkomen van losse asbestvezels in de lucht moet worden voorkomen.

Asbest en gezondheid

Asbestvezels die in de lucht zweven, kunnen na inademing diep in de longen doordringen. Na vele jaren kan soms longkanker of mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker) ontstaan. Lang niet iedereen die asbestvezels inademt, wordt ziek. Het risico op kanker door asbest hangt af van hoeveel vezels iemand inademt en hoe lang dat duurt. Daarnaast is de soort asbest belangrijk. Blauw en bruin asbest geven meer risico dan wit asbest. Bij kanker door asbest gaat het meestal om langdurig inademen van grote hoeveelheden losse vezels tijdens het werk (bijvoorbeeld bouw of scheepsbouw).

asbest

Incidentele blootstelling

Soms ademen mensen per ongeluk een korte tijd vezels in. Dit noemt men een ‘incidentele blootstelling’. Incidentele blootstelling vergroot het risico op kanker nauwelijks. Voorbeelden zijn:

  • een brand waarbij asbestvezels vrijkomen,
  • het verwijderen van materiaal in huis waarvan u niet wist dat er asbest in zat,
  • het boren van een paar gaten in asbesthoudend materiaal.

Lichamelijk onderzoek niet zinvol

Als u denkt dat u asbestvezels heeft ingeademd, is het niet zinvol om u door een arts te laten onderzoeken. De vezels zijn niet aan te tonen. Sommige mensen krijgen om de zoveel tijd een longfoto, om te kijken of er kanker is ontstaan. Dit wordt alleen gedaan bij mensen waarvan men zeker weet dat ze gedurende lange tijd erg veel asbestvezels hebben ingeademd, en waarbij het risico om ziek te worden groot is.

Asbest in huis

U kunt niet altijd aan materiaal zien of er asbest in aanwezig is. Heeft u een huurwoning, vraag dan aan de eigenaar of er asbest in de woning is. Onbeschadigd materiaal met hechtgebonden asbest hoeft meestal niet verwijderd te worden. Bij niet-hechtgebonden asbest zijn maatregelen nodig als het niet is afgeschermd.

Ga zorgvuldig met asbest om. Boor, schuur of zaag niet in asbesthoudend materiaal! Laat asbesthoudende vloerbedekking liggen, behalve als het versleten of beschadigd is. Neem maatregelen bij beschadiging van asbesthoudend materiaal. Afhankelijk van de situatie betekent dat het afdekken, behandelen (impregneren) of verwijderen van het materiaal.

Als er toch asbestvezels in huis zijn vrijgekomen, gebruik dan geen stofzuiger. De vezels kunnen zich via de stofzuiger weer in huis verspreiden. Neem contact op met het team Milieu en Gezondheid van de GGD voor advies. Vervoer asbest (zo nodig) in dubbel plastic. Voorkom dat stof wordt verspreid of door brokjes asbesthoudend materiaal heen wordt gelopen. Als dat wel gebeurt, kunnen de vezels onder schoenen worden verspreid.

Wat kan ik zelf doen?

Beschadig of verplaats asbest zo min mogelijk. Houdt u aan de regels bij het verwijderen van asbest.

Meer informatie

Als er asbest in uw omgeving voorkomt en u bent bang risico te lopen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente, afdeling Bouw- en Woningtoezicht of Handhaving. U kunt daar ook nagaan of werkzaamheden met asbest in uw omgeving volgens de regels worden uitgevoerd. Telefoon: 14 020 website : http://www.amsterdam.nl/asbest

Met vragen over uw gezondheid en asbest kunt u terecht bij het team Milieu en Gezondheid van de GGD Amsterdam. Telefoon: 020 555 5405 e-mail: lo@ggd.amsterdam.nl

Welke regels gelden er?

  • Rijksoverheid: verwijzingen naar de belangrijkste regelgeving rond asbest
  • Gemeente Amsterdam : heeft eigen beleid bij het verwerken van asbesthoudend afval. Er zijn voor gemeente Amsterdam zes afvalpunten voor het inleveren van asbesthoudend afval. De overige gemeenten kennen een eigen regeling. Informatie hierover is bij de gemeente op te vragen.
  • Sinds 1993 is het gebruik van asbest in Nederland verboden. De verwachting is daarom dat vanaf 2017 de sterfte aan kanker door asbest sterk zal dalen.
  • De Gezondheidsraad heeft in 2010 een rapport gepubliceerd waarin naar voren komt dat de risico’s van asbest groter zijn dan eerder werd gedacht. Naar verwachting zal de wetgeving rond asbest aan deze nieuwe inzichten worden aangepast.