Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Milieu in en om het huis

6 december 2016

Het merendeel van onze tijd brengen we thuis of elders in gebouwen (school, kinderdagverblijf of kantoor) door. Dit zogenoemde binnenmilieu is op allerlei manieren van invloed op onze gezondheid.

In veel gebouwen is de binnenlucht vuiler dan de buitenlucht. Verontreinigingen in huis ontstaan door bijvoorbeeld vocht, roken, huisdieren, verbrandingsapparaten, zoals geisers en CV-ketels, of het gebruik van bepaalde bouwmaterialen en schoonmaakmiddelen.

Wat betekent dit voor mijn gezondheid?

Verontreinigingen binnenshuis kunnen gezondheidsklachten zoals luchtwegklachten, allergieën, irritaties van neus- en keelslijmvlies of hoofdpijn, tot gevolg hebben.

Wat kan ik zelf doen?

Als bewoner heeft u tot op zekere hoogte de kwaliteit van het binnenmilieu zelf in de hand. Bijvoorbeeld door wel of niet te roken of door veel of weinig te ventileren.

Het is soms lastig om een ruimte voldoende te ventileren. Steeds vaker worden woningen 'luchtdicht' gemaakt door betere isolatie en preventieve middelen tegen inbraak en geluidhinder. Ook is de werking van een ventilatiesysteem niet altijd duidelijk.

Welke regels gelden er?

Technische eisen aan woningen zijn vastgelegd in het bouwbesluit.
Ambtenaren van de afdeling Bouw- en woningtoezicht kunnen u hier meer over vertellen en eventueel adviseren.

Wat kan de GGD doen?

Met vragen of klachten over het binnenmilieu in relatie tot gezondheid kunt u terecht bij de afdeling Milieu en Gezondheid van de GGD. Voorbeelden van vragen zijn:

  • ik heb schimmel in mijn slaapkamer, is dit slecht voor mijn gezondheid?
  • ik ben duizelig en heb hoofdpijn, kan dit te maken hebben met mijn gaskachel?
  • mijn kwikthermometer is gevallen, wat nu?

Wij schatten de situatie in en proberen het probleem te verhelderen of op te lossen. Meestal handelen we een vraag telefonisch af, maar als het nodig is komen we langs. Verbieden of maatregelen opleggen kunnen wij niet. Wel kunnen wij huiseigenaren of aan Bouw- en Woningtoezicht adviseren om ongezonde situaties te verbeteren.

Contact

Afdeling Milieu en Gezondheid is telefonisch bereikbaar via 020 555 5405
per e-mail lo@ggd.amsterdam.nl
per post via GGD Amsterdam, Afdeling Milieu & Gezondheid, Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam
Voor vragen over het binnenmilieu van kantoren, bedrijven, enzovoort kunt u terecht bij uw eigen Arbodienst.

Voor klachten over vervuiling van (buur-)woningen of woonerven verwijzen wij u naar de afdeling Vangnet van de GGD.

Indien u vragen heeft over het binnenmilieu van scholen en kinderdagverblijven kunt u contact opnemen met :
Cluster Jeugdgezondheidszorg, telefonisch bereikbaar via 020 555 5472 of per e-mail ctb@ggd.amsterdam.nl

Inspectie Kinderopvang van de GGD. Bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur (elke werkdag van 9.00 - 10.30 uur) 020 - 555 5575 of per e-mail inspectie@ggd.amsterdam.nl