Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Ventilatie

8 februari 2017

Het is belangrijk dat in woningen steeds weer nieuwe lucht binnenkomt om de ‘oude’ lucht te vervangen. Afvoer van ‘oude’ lucht vindt bij voorkeur plaats in ruimtes waar geurtjes en vocht worden geproduceerd, zoals de keuken, de badkamer en het toilet. Bij koken, douchen of klussen is het soms nuttig om even heel veel te ventileren (luchten).

Ventilatie op een basisniveau moet eigenlijk altijd, ook in de avond en nacht en in de winter. In oudere woningen kunnen meestal alleen ramen worden opengezet, terwijl in nieuwere woningen centrale afzuiging plaatsvindt vanuit keuken, badkamer en toilet. De allernieuwste woningen zijn uitgerust met balansventilatie, waarbij lucht centraal wordt afgezogen en wordt ingeblazen. Centraal inblazen gebeurt meestal in de woonkamer en slaapkamers.
Een balansventilatiesysteem kan uitgerust zijn met een warmteterugwinningssysteem (WTW). In zo’n systeem (meestal een vrij grote kast ergens op zolder) gaat de nieuwe buitenlucht langs de oude afvoerlucht, waardoor de warmte van de oude lucht overgaat op de verse lucht van buiten.
Mechanische afzuiging en balansventilatie biedt het voordeel van een constante luchtstroom door de woning. Bij mechanische afzuiging komt de aangezogen ‘nieuwe’ lucht door kleine raampjes of ventilatieroosters. Bij balansventilatie wordt de ‘nieuwe’ lucht actief ingeblazen via ventielen in slaapkamers en woonkamer.

Wat betekent dit voor mijn gezondheid?

In woningen waar niet voldoende geventileerd wordt, verdwijnt alles wat zich in de binnenlucht bevindt minder snel uit huis. Dit geldt voor vocht, maar ook voor gassen afkomstig van verbrandingstoestellen, dampen van pas geverfde oppervlakken, sigarettenrook, of rook van kaarsen of open haarden. Een ventilatieprobleem kan dus leiden tot een vocht- of schimmelprobleem, maar door de verschillende oorzaken kunnen er ook verschillende gezondheidsklachten ontstaan, zoals hoofdpijn, geïrriteerde ogen of luchtwegklachten.

Balansventilatie met warmteterugwinning wordt vaak aangewezen als boosdoener bij gezondheidsklachten. Bij slechte installatie, of slecht onderhoud en gebruik van zo’n systeem is de ventilatie in een woning niet altijd voldoende. Soms maken dit soort installaties te veel geluid in slaapkamers. Als u de installatie dan uitschakelt, voldoet de ventilatie niet meer en kunnen gezondheidsproblemen ontstaan.
Massale problemen met balansventilatiesystemen zoals in de wijk Vathorst te Amersfoort komen niet vaak voor en kunnen ook met specifieke omstandigheden in een straat of woning (zoals geluidsisolatie wegens verkeerslawaai) te maken hebben.

Wat kan ik zelf doen?

Luchten

Luchten doet u door minstens één keer per dag in iedere kamer een raam of buitendeur gedurende 15 minuten minimaal een handbreedte open te zetten. Dit kan het beste als er veel vocht wordt geproduceerd, tijdens en na koken of douchen en na het slapen. Zet de verwarming tijdens het luchten laag, dan voorkomt u onnodig warmteverlies.

Ventileren

Ventilatie is een kleine luchtstroom, door bijvoorbeeld een rooster of klepraam, die de gehele dag door frisse lucht aanvoert. Ventilatie werkt het beste, wanneer er twee roosters of ramen in tegenover elkaar gelegen gevels worden opengezet, zodat er aan de windzijde van de woning aanvoer van lucht is en aan de andere zijde afvoer van de gebruikte woninglucht.
Als er mechanische afzuiging aanwezig is, moeten roosters open staan zodat verse lucht van buiten aangezogen wordt.
Als er balansventilatie (eventueel met WTW) aanwezig is, is het raadzaam om in het stookseizoen geen ventilatieroosters open te zetten in verband met energiebesparing. Het kan overigens geen kwaad om in de zomer toch ramen open te zetten; in de winter vervalt dan wel het voordeel van besparing op stookkosten door de warmteterugwinning. Zowel mechanische afzuiging als een balansventilatiesysteem mogen nooit worden uitgezet. Als er veel mensen in de woonkamer aanwezig zijn of als er condens op de ramen zit, moet er méér geventileerd worden.

Welke regels gelden er?

Technische eisen aan woningen zijn vastgelegd in het bouwbesluit. Ambtenaren van de afdeling Bouw- en woningtoezicht kunnen u hier meer over vertellen en eventueel adviseren.

Wat kan de GGD doen?

Als u onvoldoende kunt ventileren of als er wat mis is met het ventilatiesysteem, dient u eerst de woningeigenaar te vragen om maatregelen te nemen. Als dat niet helpt en u merkt dat dat gevolgen heeft voor de gezondheid van uzelf of een gezinslid, dan kunt u de Afdeling Milieu & Gezondheid vragen om advies. Een adviseur kan zo nodig de woning inspecteren en eventueel metingen uitvoeren om te onderzoeken of er voldoende geventileerd wordt.

Contact

De afdeling Milieu en Gezondheid is telefonisch bereikbaar via 020 555 5405
per e-mail lo@ggd.amsterdam.nl
per post via GGD Amsterdam, Afdeling Milieu & Gezondheid, Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam

Meer informatie