Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Onderzoek Diemerkade / Overtoom

6 december 2016

Op deze pagina - Onderzoek Diemerkade / Overtoom


Van juni 2009 tot juli 2010 heeft de GGD Amsterdam op verschillende locaties op de Overtoom en Diemerkade de stikstofdioxideconcentratie gemeten. Deze meetlocaties zijn gekozen in overleg met de Stichting A1-A10 oost Beter Opgelost (Diemerkade) en de Bewonersvereniging Overtoom (Overtoom).

Metingen juni 2009

Op de Diemerkade en Overtoom werd in juni 2009 drie weken lang op tien locaties de luchtkwaliteit gemeten. De bewoners van beide straten hebben in november 2009 een brief ontvangen met de resultaten van deze drie weken meting. Onderaan deze pagina kunt u deze brieven nog eens nalezen. Enkele weken daarna is een vragenlijst verstuurd.

Jaarmeting van juni 2009 tot juli 2010

Een jaar lang meten geeft een betrouwbaarder beeld van de luchtkwaliteit dan een kortdurende meting. Daarom zijn na de drie weken meting op beide straten op twee plekken de metingen voortgezet. Aan de hand van deze metingen hebben we de jaargemiddelde concentraties van stikstofdioxide kunnen berekenen. Begin januari 2011 hebben we de bewoners een brief gestuurd met daarin de resultaten van deze jaarmetingen. In deze brief zijn we voornamelijk ingegaan op de jaargemiddelde concentraties en de betekenis van deze concentraties. Onderaan deze pagina kunt u deze brief nog eens inzien.

Uitgebreide informatie over meetmethoden, onzekerheid van metingen en de relatie tussen luchtkwaliteit en gezondheid vindt u in het informatieblad ‘aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen (PDF, 1.7 MB)’.