Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Dieren voeren

6 juni 2013

Help vogels de winter door èn voorkom rattenoverlast

Als het vriest kunnen vogels het moeilijk hebben met het vinden van eten. Wintersterfte bij dieren is een normaal verschijnsel, waarbij verzwakte en minder sterke dieren zelf voedsel zijn voor andere dieren. U en ik kunnen dieren een handje helpen, als dat maar wel op een bewuste manier gebeurt. Zo voorkomen we ook dat er op voerplekken overlast ontstaat van ratten en muizen.

Wanneer en waarom vogels voeren?

eendenVoer watervogels als het een echt koude winter is. Zolang er geen ijs ligt is voeren eigenlijk niet nodig: watervogels vinden veel gezond voedsel in en om het water, plantaardig of waterbeestjes.
Tuinvogels kunt u het hele jaar voeren, het menu verschilt wel in zomer en winter.
Voer het liefst vóór de middag en niet te veel. Dan blijft er geen voer liggen en kunnen ratten en muizen er 's nachts niet van eten. Het 's avonds opbergen van vetbollen in een afgesloten trommel is een goede manier om ratten- en muizenoverlast te voorkomen.

Welke soort en welk dieet?

Er zijn veel soorten vogels, met verschillende voedselvoorkeur. In de tuin leven ze vaak van zaden, bessen en insecten. In en rond het water vaak van planten, zaden of van waterdiertjes. Op de website van de Vogelbescherming kunt u informatie vinden over de verschillende vogelsoorten.

Waar voeren?

Voer niet op plekken waar al gevoerd wordt. Vaak hebben dieren daar al genoeg voedsel (gekregen). Voer niet op plekken waar het stadsdeel borden heeft gezet met 'Niet voeren' want op deze plekken is al te veel gevoerd, waardoor mogelijk rattenoverlast is ontstaan. Op de website van uw stadsdeel kunt u ook zien of er al actie wordt ondernomen om vogels bij te voeren en waar dat dan gebeurt.

Voedselafval leidt vaak tot overlastsituaties

brood wordt te vaak in grote hoeveelheden neergelegdOns gekookt/gebakken voedselafval is niet altijd gezond voor vogels en zorgt vaak voor rattenoverlast. Het bevat meestal zout en brood wordt veelal in te grote hoeveelheden neergelegd. Vraag bij uw stadsdeel naar de mogelijkheden om broodafval te beperken of het op de juiste manier af te voeren.
Verzwakte dieren worden door de dierenambulance naar de opvang gebracht.
Als het niet meer vriest is voeren niet meer nodig. Dan helpt u ook overlast van muizen en ratten te voorkomen.

Meer informatie

Meer informatie over het voeren van dieren vindt u op de website GGD Amsterdam.
U kunt ook contact met ons opnemen via e-mailadres lo@ggd.amsterdam.nl of telefoonnummer 020-555 5405