Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Schone lucht in huis

16 april 2013

Schone lucht is belangrijk voor uw gezondheid. De lucht in onze huizen is vaak viezer dan de lucht die we buiten inademen. Omdat we een groot deel van onze tijd binnenshuis doorbrengen, is het belangrijk om de lucht in huis zo schoon mogelijk te houden. Maar hoe doet u dat?

Rook en verbrandingsgassen

geiserBelangrijke bronnen van vieze lucht in huis zijn rook en gassen die vrijkomen bij verbrandingsprocessen in bijvoorbeeld geisers, houtkachels en gasfornuizen. Rook bestaat onder meer uit hele kleine stofdeeltjes, fijn stof genaamd. Inademen van fijn stof vergroot de kans op ademhalingsproblemen en hart- en vaatziekten. Bij verbranding van hout, in bijvoorbeeld een open haard, ontstaan ook polycyclische aromatische koolwaterstoffen (P.A.K.). Deze kunnen kankerverwekkend zijn. Verder komt bij verbranding van aardgas in geiser, oven of gasfornuis het gas stikstofdioxide vrij. Dit gas kan de slijmvliezen van ogen, neus en keel irriteren, waardoor bijvoorbeeld ademhalingsproblemen kunnen ontstaan. Als er niet genoeg zuurstof beschikbaar is voor verbranding in een gastoestel, is er een onvolledige verbranding (u herkent dit aan een gele vlam). Bij onvolledige verbranding kan het gevaarlijke en reukloze gas koolmonoxide ontstaan. Koolmonoxide veroorzaakt hoofdpijn, duizeligheid en slaperigheid. Bij het inademen van een grote hoeveelheid kan koolmonoxide een dodelijke afloop hebben.

Wat kunt u zelf doen om de lucht in huis gezonder te maken?

Als u tijdens het koken de afzuigkap gebruikt en de ramen tot in elk geval een kwartier na het koken openzet, voert u de vrijgekomen gassen zoveel mogelijk af. Een geiser zonder afvoer kunt u het beste laten vervangen door een geiser met toe- en afvoer. Elke geiser dient u regelmatig na te laten kijken door een installateur. Tijdens en na gebruik van een geiser zonder afvoer ventileert u extra. Houtkachels en open haarden kunt u beter niet te vaak en niet bij windstilte gebruiken. Verder is het belangrijk om droog hout te gebruiken en tenminste eenmaal per jaar de schoorsteen te laten vegen.

Meer informatie

De afdeling Milieu en Gezondheid van de GGD Amsterdam houdt zich bezig met binnenmilieu. Informatie vindt u op de website GGD Amsterdam. U kunt ook contact met ons opnemen via e-mailadres lo@ggd.amsterdam.nl of telefoonnummer 020-555 5405.