Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg

12 december 2017

Zoals elke stad heeft Amsterdam te maken met dak- en thuislozen, alcoholisten, druggebruikers en chronisch psychotische mensen. MGGZ verleent sociaal-medische zorg aan mensen met psychische problemen die zichzelf verwaarlozen en vaak overlast veroorzaken. Ook kinderen in probleemgezinnen en slachtoffers van seksueel geweld vormen belangrijke doelgroepen.

Vangnet

(op afspraak en locatie)
Nieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
020 555 5462
(fax 020 555 5120)
vangnet@ggd.amsterdam.nl

Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam (SSGA)

Nieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
020 555 5227
(fax 020 555 5696)
ssga@ggd.amsterdam.nl

Geïntegreerde Voorziening West, polikliniek GGD

Locatie Elisabeth Wolffstraat 2-4
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
020 555 5838
(fax 020 555 5158)

Geïntegreerde Voorziening Centrum, polikliniek GGD

Locatie Valckenierstraat 2
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
020 555 5624
(fax 020 7089357)

Geïntegreerde Voorziening Zuidoost

Locatie Flierbosdreef
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
020 555 5821
(fax 020 555 5739)

Geïntegreerde Voorzieningen, kortweg GV's, zijn locaties waar door verschillende gemeentelijke en maatschappelijke organisaties wordt samengewerkt om mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen beter te kunnen helpen.
De GV's hebben momenteel geen wachttijden voor aanmeldingen.
Meer informatie over Geïntegreerde Voorzieningen

Informatie en clusterleiding MGGZ

020 555 5761