Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Brochures

10 februari 2016

AwB H9 Klachtbehandeling

Eisen aan klachtbehandeling door bestuursorganen zijn vastgelegd in de Algemene wet Bestuursrecht.

Tuchtrecht in de gezondheidszorg

Een klacht indienen bij het tuchtcollege

Er wordt aan artsen en verpleegkundigen veel eisen gesteld om zorgvuldigheid in de gezondheidszorg te bewerkstelligen. Er zijn verschillende manieren om de zorgvuldigheid te bewaken of te toetsen. Een daarvan is het tuchtrecht. In de brochure komen praktische zaken aan bod, zoals de inhoud van het klaagschrift, de procedure en het recht op bijstand en vertegenwoordiging. Datum van uitgave: november 1997 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Uw klacht over de gezondheidszorg

(wet klachtrecht)

Een klacht over de gezondheidszorg kan gaan over een fout in de medische behandeling, maar ook over afspraken die niet nagekomen worden. De regels voor de behandeling van klachten staan in de wet Klachtrecht cliënten zorgsector die op 1 augustus 1995 van kracht is geworden. De brochure beschrijft bij wie u moet zijn met uw klacht, geeft tips hoe u het gesprek kunt aanpakken en wat u mag verwachten. Datum van uitgave: februari 1996 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Bij postbus 51 kunt u deze brochure gratis bestellen.