Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Een klacht biedt mogelijkheden

22 oktober 2012

Dat klagen een negatieve bijklank heeft is niet terecht. Zowel voor u als voor de GGD biedt een klacht mogelijkheden tot verbeteringen van de dienstverlening. Het is daarom van groot belang dat uw klacht op de juiste plek terecht komt, serieus wordt behandeld en dat de noodzakelijke maatregelen worden genomen.

Hulpverleners, zorginstellingen en overheidsorganisaties, ook de GGD, zijn verplicht uw klacht volgens bepaalde regels te behandelen. Deze regels staan voor zorginstellingen in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Daarnaast heeft de GGD als gemeentelijke dienst ook te maken met de Algemene wet Bestuurrecht, Hoofdstuk 9 Klachtbehandeling.

De GGD heeft op grond van deze wet een eigen klachtenreglement opgesteld, dat maart 2008 is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

De GGD heeft op grond van deze wetten een eigen klachtenregeling opgesteld. Hiernaast worden de belangrijkste onderdelen uit het klachtenregeling in het kort behandeld. Ook van de letterlijke tekst van de regeling is een brochure samengesteld. Indien u een eigen exemplaar van de brochure wilt kunt u bellen met de GGD, telefoon 020 555 5211.