Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Leergangen Arts Maatschappij & Gezondheid

2 oktober 2017

Op deze pagina - Leergangen Arts Maatschappij & Gezondheid


Leergang Maatschappij & Gezondheid 
14 november 2017

Locatie: Stadstimmertuinen 4

Thema: Huiselijk geweld en de Publieke gezondheid

De doelgroep is artsen, werkzaam bij de GGD en sociaal geneeskundigen AMC en VU.

Inleiding

Huiselijk geweld is een groot en hardnekkig probleem. De verontwaardiging  over geweld in het gezin, vooral als het gaat om kinderen, is bij veel mensen enorm. De wens om het te stoppen is bij bestuurders en professionals misschien nog wel groter. Toch komt huiselijk geweld nog veel voor in Nederland, zeker in Amsterdam. Het is dus geen eenvoudig op te lossen probleem waarbij de daders ook slachtoffer kunnen zijn.

De GGD heeft zijn handen vol aan huiselijk geweld. Met de oprichting van aanvankelijk het programma en later de afdeling ‘Veilig Thuis’ is het een hoofdopgave van de GGD geworden. De GGD heeft met ‘Veilig Thuis’ nu ook de mogelijkheid om slachtoffers (en daders) te helpen en het aantal mensen dat thuis met geweld te maken heeft, terug te dringen.

Doel

Het doel van deze editie van de leergang is met elkaar nagaan hoe de GGD en andere instanties huiselijk geweld in Amsterdam en omliggende gemeente kunnen terugdringen. Wat is een effectieve aanpak? Hoe kunnen we die bij de GGD in praktijk brengen?

We beginnen met een inleider die vertelt over de verschillende vormen van huiselijk geweld, hoe vaak ze in ons werkgebied voorkomen, wat daarin de trend is en welke factoren het risico op huiselijk geweld bepalen. De volgende inleider gaat in op de effectiviteit van de interventies die er zijn om huiselijk geweld te beperken.

Daarna geeft Jan Woldman een overzicht van de vele activiteiten van de GGD Amsterdam om huiselijk geweld te beperken. Vervolgens gaan we met de zaal na hoe de GGD dat nog beter kan gaan doen. Een aantal GGD’ers lichten kort een stelling toe waarna wij er samen over gaan praten

Programma

17.00 uur Ontvangst met koffie, thee en broodjes
17.15 uur

Inleiding

Dr. Fred Woudenberg, voorzitter en manager afdeling Leefomgeving, GGD Amsterdam

17.20 uur

Stand van zaken in Amsterdam

Benne Holwerda, Programma Directeur Veilig Thuis

17.50 uur Wat maakt beleid en regelgeving effectief bij huiselijk geweld?

Suzanne Bouma, senior onderzoeker bij Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis

18.20 uur De GGD en huiselijk geweld

Jan Woldman,  adjunct directeur GGD Amsterdam

18.50 uur Pauze
19.10 uur Wat betekent dit voor de GGD?

Discussie aan de hand van stellingen

20.35 uur Evaluatie en afsluiting

> Aanmeldingsformulier