Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Leergang Maatschappij & Gezondheid 12

26 april 2017

Op deze pagina - Leergang Maatschappij & Gezondheid 12


Thema leergang 12: 'Prikperikelen'

publieke gezondheid en de vaccinatiegraad

Doelgroep: artsen werkzaam bij de GGD en sociaal geneeskundigen AMC en VU.

Datum: 13 juni 2017

Locatie: Stadstimmertuinen 4

Inleiding:

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is een van de meest effectieve gezondheidsinterventies van de laatste tientallen jaren. Johan Mackenbach noemt het RVP in zijn boek ‘successen van preventie’ één van de paradepaardjes van de Nederlandse preventie.

Het RVP is echter niet onomstreden. Al vele jaren zijn er mensen die hun kinderen op religieuze redenen niet laten vaccineren. Er zijn ook (enkele) ouders die het zielig vinden voor hun kinderen om geprikt te worden en mensen die er niet aan toe komen of de afspraken vergeten.

De laatste jaren komen er steeds meer mensen bij (zeker in Amsterdam) die om meer inhoudelijke redenen hun kinderen niet laten vaccineren: de kritisch prikkers. Zij betogen dat vaccineren gepaard gaat met (ernstige) bijwerkingen en zij betwijfelen de werkzaamheid van de vaccins. De GGD heeft steeds vaker met de kritisch prikkers te maken en sommige deskundigen maken zich zorgen over het afnemen van de zogenaamde ‘kudde-immuniteit’.

Doel:

Het doel van deze editie van de leergang is met elkaar nagaan hoe de GGD en andere instanties kunnen omgaan met de kritisch prikkers en de druk op de kudde-immuniteit. Hoe kunnen we het beste omgaan met de weigeraars? Moeten we maatregelen nemen of propageren om het vaccinatiepercentage hoog te houden of hoger te krijgen?

We beginnen met drie inleiders die vertellen over respectievelijk de trends in de vaccinatiegraad, de beleving van de voor- en nadelen van prikken en de maatregelen die het RIVM gaat nemen om de vaccinatiegraad te verhogen.

Daarna gaan we met elkaar na hoe de GGD en andere partijen in de stad het beste kunnen omgaan met de prikperikelen. Een aantal mensen licht heel kort een stelling toe waarna wij er samen over gaan praten en stemmen!

Programma

17.00 uur Ontvangst met koffie, thee en broodjes
17.15 uur Inleiding
Dr. Fred Woudenberg, voorzitter en manager afdeling Leefomgeving. GGD Amsterdam
17.20 uur

Trends in de vaccinatiegraad
Astrid Nielen, hoofd Stafbeleidsgroep jeugdgezondheidszorg. GGD Amsterdam

17.50 uur Risicoperceptie
Corien Heemstra-Borst, huisarts in Veldhoven
18.20 uur Maatregelen vanuit het RIVM om de vaccinatiegraad te verhogen en perceptie bij te stellen,
Gerre Vermeulen, arts M&G en medisch adviseur bij Dienst Vaccinvoorzieningen Preventieprogramma's van het RIVM
18.50 uur Pauze
19.40 uur Wat betekent dit voor de GGD?
Discussie aan de hand van stellingen met een bijdrage van
Astrid Nielen. hoofd Stafbeleidsgroep jeugdgezondheidszorg. GGD Amsterdam
Sanne van Meeteren, communicatieadviseur GGD Amsterdam
Annelize Hogeweg, directeur-bestuurder Stichting Kinderopvang Watergraafsmeer
20.35 uur Evaluatie en afsluiting

Aanmeldingsformulier

Lijst

De GGD Amsterdam heeft in het kader van de academische werkplaatsen een nauwe samenwerking met het AMC/UvA. Onderwijs is een belangrijk onderdeel van de academische werkplaatsen en heeft als doel het verbreden en intensiveren van opleiding en scholing. Eén van de activiteiten om dit doel te realiseren is de leergang Maatschappij & Gezondheid.

De leergang is opgezet om GGD-artsen (geaccrediteerde) scholing te bieden over thema’s uit het brede gebied van de openbare gezondheidszorg.

Doelgroep

De doelgroep is artsen. Bij voldoende ruimte zijn ook andere belangstellenden welkom.

Opzet en thema’s

De leergang bestaat uit een aantal bijeenkomsten verspreid over het jaar. Elke bijeenkomst heeft een eigen thema. Dit thema wordt vanuit verschillende hoeken belicht (bijv. eigen GGD-praktijk, deskundigen van het AMC, VU en/of andere instanties vanuit de epidemiologie).

Locatie, tijd en kosten

De avonden vinden plaats bij Stadstimmertuinen 4, Amsterdam

Tijd: 17.00 – 20.40 uur. Er zijn geen kosten aan de leergang verbonden.

Aanmelding en inlichtingen

U kunt zich inschrijven m.b.v. het bijgevoegde aanmeldingsformulier.

Accreditatie
Voor de leergang wordt per avond accreditatie voor 3 punten aangevraagd.

Programma- en organisatiecommissie:

  • Fred Woudenberg, manager afdeling Leefomgeving, GGD Amsterdam
  • Marrit Nijman, arts M&G werkzaam als beleidsadviseur en stafarts Jeugdgezondheidszorg, GGD Amsterdam
  • Joris Stomp, arts M&G werkzaam als forensisch arts afdeling Algemene Gezondheidszorg, GGD Amsterdam
  • Boukje Zaadstra, projectmanager afd. Sociale Geneeskunde, AMC
  • Ineke Bolhuis, adviseur Leren en ontwikkelen bij De Amsterdamse School