Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Leergang Maatschappij & Gezondheid 11

31 oktober 2016

Op deze pagina - Leergang Maatschappij & Gezondheid 11


Bruine-rat-op-straat

Thema leergang 11: Teken, ratten en muggen

Publieke gezondheid en infectieziekten overgebracht door dieren

De doelgroep is artsen. Bij voldoende ruimte zijn ook andere belangstellenden welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Datum: 8 november 2016

Locatie: Stadstimmertuinen 4, Amsterdam

Inleiding:

Dieren zijn leuk, maar kunnen ook infectieziekten overbrengen. De GGD Amsterdam houdt zich daar vanuit infectieziekten en dierplaagbeheersing intensief mee bezig.

In Amsterdam is de teek waarschijnlijk het dier dat de meeste mensen ziek maakt, met de ziekte van Lyme. Een speciale groep ziekten zijn de chronische Lyme patiënten waarvan sommigen geen aantoonbare besmetting hebben.

In Amsterdam leven tussen de 100.000 en 700.000 ratten. Ondanks dat enorme aantal, maken ze mensen zelden ziek. Veel mensen zijn wel bang voor ratten of hebben er een afkeer van.

Klimaatverandering en intensief goederentransport en reizen zorgen ervoor dat de kans toeneemt dat ‘gevaarlijke’ muggen endemisch worden in Amsterdam. Zikavirus, West Nile virus en Malaria komen in de toekomst misschien in Amsterdam.

Doel:

Inzicht in de risico’s van infectieziekten overgebracht door dieren en de beleving daarvan bij de bevolking om te leren hoe we daar vanuit de publieke gezondheid het beste mee kunnen omgaan.

Programma

17.00 uur Ontvangst met koffie, thee en broodjes
17.15 uur Inleiding
 Dr. Fred Woudenberg, voorzitter en manager afdeling Leefomgeving
17.20 uur Teken: Lyme, acuut en chronisch
18.20 uur Ratten: Leptospirose (ziekte van Weil), Hantavirus, overlast
18.50 uur Pauze
19.10 uur Ratten: Leptospirose (ziekte van Weil), Hantavirus, overlast - vervolg
19.40 uur Muggen: Zikavirus, West Nile, Malaria
20.40 uur Evaluatie en afsluiting

Sprekers:

  • Medische en epidemiologische aspecten: Marieta Braks, medisch entomoloog, RIVM
  • Situatie in Amsterdam: drs. Jan Buijs, bioloog, afdeling Leefomgeving/Dierplaagbeheersing, GGD Amsterdam
  • Beleving: dr. Fred Woudenberg, psycholoog en deskundig in risicocommunicatie, afdeling Leefomgeving, GGD Amsterdam

Aanmeldingsformulier

Lijst

De GGD Amsterdam heeft in het kader van de academische werkplaatsen een nauwe samenwerking met het AMC/UvA. Onderwijs is een belangrijk onderdeel van de academische werkplaatsen en heeft als doel het verbreden en intensiveren van opleiding en scholing. Eén van de activiteiten om dit doel te realiseren is de leergang Maatschappij & Gezondheid.

De leergang is opgezet om GGD-artsen (geaccrediteerde) scholing te bieden over thema’s uit het brede gebied van de openbare gezondheidszorg.

Doelgroep

De doelgroep is artsen. Bij voldoende ruimte zijn ook andere belangstellenden welkom.

Opzet en thema’s

De leergang bestaat uit een aantal bijeenkomsten verspreid over het jaar. Elke bijeenkomst heeft een eigen thema. Dit thema wordt vanuit verschillende hoeken belicht (bijv. eigen GGD-praktijk, deskundigen van het AMC, VU en/of andere instanties vanuit de epidemiologie).

Locatie, tijd en kosten

De avonden vinden plaats bij Stadstimmertuinen 4, Amsterdam

Tijd: 17.00 – 20.40 uur. Er zijn geen kosten aan de leergang verbonden.

Aanmelding en inlichtingen

U kunt zich inschrijven m.b.v. het bijgevoegde aanmeldingsformulier.

Accreditatie
Voor de leergang wordt per avond accreditatie voor 3 punten aangevraagd.

Programma- en organisatiecommissie:

  • Fred Woudenberg, manager afdeling Leefomgeving, GGD Amsterdam
  • Marrit Nijman, arts M&G werkzaam als beleidsadviseur en stafarts Jeugdgezondheidszorg, GGD Amsterdam
  • Joris Stomp, arts M&G werkzaam als forensisch arts afdeling Algemene Gezondheidszorg, GGD Amsterdam
  • Boukje Zaadstra, projectmanager afd. Sociale Geneeskunde, AMC
  • Ineke Bolhuis, adviseur Leren en ontwikkelen bij De Amsterdamse School