Pad tot huidige pagina

Inkoop

22 oktober 2012

Inkoopvisie

Als GGD Amsterdam een eenduidige, heldere en efficiënte werkwijze hanteren, die tevens de toets der rechtmatigheid kan doorstaan en streeft naar de optimale aanwending van de (financiële) middelen die worden ingezet bij de uitvoering van onze taken.

Inkoopdoelstelling

Het 'economisch meest voordelig' inkopen en aanbesteden. Dat wil zeggen, op zodanige wijze inkopen en aanbesteden dat een zo efficiënt mogelijke inzet van geldelijke middelen wordt bereikt. Het streven is hierbij een optimale prijs/kwaliteitsverhouding te bereiken.

Inkoopstrategie

Het realiseren van prijsreducties en betere inkoopvoorwaarden door interne vraagaggregatie en het bundelen van inkoopvolumes met andere partijen.

Door middel van het afsluiten van meer raamcontracten trachten wij vooral de indirecte inkoopkosten te reduceren. Het streven hierbij is om het aantal leveranciers en het aantal facturen te verminderen.

Per productcategorie wordt de inkoopstrategie ontwikkeld en wordt onze inkoopbehoefte aanbesteed.
Aan het optimaliseren van de interne behoefte en het vormgeven van het leveranciersmanagement wordt tevens per categorie invulling gegeven.

Inkoop wordt integraal vormgegeven door gebruik te maken van multidisciplinaire inkoopteams van materiedeskundigen uit de organisatie en professionele inkopers.

Duurzaam inkopen

Het inkoopbeleid van de GGD is consistent met het milieubeleid van de gemeente Amsterdam.
Hier wordt invulling aan gegeven door het integraal meewegen van duurzaamheidcriteria bij de inkoop van producten en diensten, waardoor grondstoffen worden bespaard en emissie van milieubelastende stoffen wordt beperkt. Sociale overwegingen, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen worden hierin meegenomen.

Inkoopvoorwaarden