Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Afdeling inkoop

30 januari 2018

De afdeling Inkoop
De verantwoordelijkheid voor het inkoopproces van de GGD is deels decentraal belegd binnen de organisatie. Door middel van categoriemanagement zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen het inkoopproces over de organisatie verdeelt, waarbij de afdeling Inkoop een centrale c.q. coördinerende rol vervult. De afdeling Inkoop is een onderdeel van het Facilitair Bedrijf.

De afdeling bestaat uit:

  • Teamleider Inkoop: deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van het inkoopbeleid en de inrichting van het gehele inkoopproces.
  • Inkoper: deze is verantwoordelijk voor het doelmatig verwerven van goederen en diensten voor de totale organisatie.