Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Rol afdeling Inkoop

25 september 2012

Rol van de afdeling Inkoop

  • Afsluiten van organisatiebrede raamcontracten
  • Aan de hand van de specificaties (programma van eisen) wordt onderzocht wat de mogelijkheden van de markt zijn en wordt een geschikte strategie ontwikkeld om de inkoopbehoefte aan te besteden.
  • Inkopen tegen zo laag mogelijke integrale kosten. Komen tot de beste inkoopbeslissing op basis van de totale kosten tijdens de levensduur, aanschaf, gebruik en vervanging.
  • Het uitvoeren van aanbestedingen, het voeren van onderhandelingen en contractbesprekingen.
  • Realiseren van prijsreductie en betere inkoopvoorwaarden door het bundelen van inkoopvolumes en inkoopsamenwerking met andere partijen.
  • Het verwerken van inkooporders en het toezien op een correcte afhandeling.
  • De afdeling Inkoop fungeert als doorgeefluik en zorgt ervoor dat bruikbare informatie terecht komt bij de juiste afdeling.

Het inkoopproces
De aanvraag van de interne klant bereikt de afdeling Inkoop via het geautomatiseerde inkoopsysteem. Na goedkeuring van de aanvraag door de budgethouder verwerkt de afdeling Inkoop de aanvraag volgens de gestelde richtlijnen en doelstellingen. De inkoopopdracht wordt via de fax vertrekt aan de leverancier.