Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Geschillen

25 september 2012

Geschillen lossen wij liever samen met u op!

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de GGD Amsterdam en de leverancier is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het Weens Koopverdrag.

Alle geschillen tussen de GGD Amsterdam en de leverancier die naar aanleiding van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, alsmede geschillen die met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.