Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Integriteit en gedrag

10 oktober 2012

Algemene verplichtingen van de leverancier
Wij wijzen leveranciers nadrukkelijk op de 'Algemene verplichtingen van de leverancier c.q. opdrachtnemer' uit onze Algemene Inkoopvoorwaarden. Hierin wordt onder andere aangegeven wat wij verwachten van de leverancier op het gebied van integriteit en gedrag.

Geschenken/giften
De GGD Amsterdam wil te allen tijde voorkomen dat haar medewerkers bloot komen te staan aan de schijn van belangenverstrengeling. Relatiegeschenken worden uitgewisseld om de goede verstandhouding te verstevigen. De schijn moet worden vermeden dat ze als tegenprestatie voor een bepaalde dienst worden gezien. Een geschenk mag dan ook nooit de onafhankelijkheid of de vrijheid van de ontvanger aantasten. Wij hebben onze medewerkers geïnstrueerd om noch geschenken en giften aan huis te accepteren, noch om één op één uitnodigingen te accepteren.

Relatiegeschenken moeten binnen redelijke grenzen blijven of ze nu worden gegeven of ontvangen. Wanneer een medewerker door een relatiegeschenk in verlegenheid wordt gebracht, meldt hij dit aan de directie, die vervolgens bepaalt hoe gehandeld dient te worden. Geschenken met een tegenwaarde van meer dan 50 euro moeten in ieder geval gemeld worden. Uitnodigingen voor niet-zakelijke activiteiten behoeven de toestemming van de directie.