Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Informatie uitbraak zikavirus (ZIKV) update (3)

13 juli 2017

Informatie uitbraak zikavirus (ZIKV) update (3)
13 juni 2016

Veranderd beleid WHO en ECDC ten aanzien van termijn seksuele transmissie

Recent zijn er nieuwe wetenschappelijke inzichten gekomen over de termijn dat het zikavirus via seksueel contact van man naar vrouw overgedragen kan worden. Een recent verschenen artikel in de Lancet suggereert dat zikavirus overgedragen kan worden tot 41 dagen na de eerste ziektedag van de man.

Aanpassing RIVM-adviezen

Op basis van deze inzichten heeft het CIb/RIVM de termijn van mogelijke seksuele transmissie aangepast. In tegenstelling tot het WHO- en ECDC-advies adviseert het RIVM niet aan mannen om tot 6 maanden na terugkomst een condoom te gebruiken bij seksueel contact indien de man symptomatisch is geweest. Er is volgens het RIVM geen wetenschappelijk bewijs voor deze termijn. Het advies van het RIVM luidt als volgt:

Mannen die in landen zijn geweest waar het zikavirus heerst én een zwangere vrouw hebben wordt uit voorzorg geadviseerd om minstens 2 maanden na terugkomst een condoom te gebruiken bij seksueel contact. Dit geldt ook voor mannen die geen klachten hebben gehad.

Vrouwen die zwanger willen worden, wordt geadviseerd om het zwanger worden uit te stellen tot minstens 1 maand na terugkomst uit een land waar het zikavirus heerst. Voor hun mannelijke partner geldt dat voor een periode van minstens 2 maanden na terugkomst uit een dergelijk gebied een condoom of andere anticonceptie bij seksueel contact moet worden gebruikt.

Informatie over ZIKV diagnostiek leest u in de concept richtlijn zikavirus.
Voordat diagnostiek wordt aangevraagd wordt geadviseerd te overleggen met de microbioloog.

Intercollegiaal overleg GGD

Streeklaboratorium, dienstdoende microbioloog: 020 555 5293, buiten kantooruren via 020 599 4009.

Arts Infectieziekten: 020-5555 105, buiten kantooruren: 020-5555 911, vragen naar de dienstdoende arts Infectieziekten.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de herziene Zikavirus richtlijn.

Overige communicatie: