Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Informatie uitbraak zikavirus (ZIKV) update (2)

1 april 2016

Het RIVM heeft de concept richtlijn zikavirus geüpdatet en het diagnostiek algoritme, ook voor zwangeren, geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen:

Serologische ZIKV diagnostiek is nu gevalideerd en beschikbaar

  • Er is een commerciële ELISA beschikbaar voor detectie van ZIKV IgM/IgG.
  • Serologische diagnostiek wordt aangeboden aan patiënten met een passend klinisch beeld en relevante reishistorie waarbij serum ≥ 7 dagen na de eerste ziektedag is afgenomen.
  • Hiervoor zijn gepaarde sera nodig met een tweede afname minimaal twee weken later dan de eerste afname.
  • Daarnaast is voor een juiste serologische interpretatie de eerste ziektedag (of laatste dag in een ZIKV-risicogebied bij asymptomatische zwangeren) en de vaccinatiehistorie van de patiënt van belang (Japanse encefalitis virus, tick-borne encefalitis virus en gele koorts virus).
  • Aan zwangeren wordt ook serologische diagnostiek aangeboden als zij geen klachten hebben, maar wel risico hebben gelopen geïnfecteerd te zijn (geweest) tijdens de zwangerschap.
  • Serologische diagnostiek wordt bemoeilijkt door uitgebreide kruisreactiviteit met andere flavivirussen (Dengue en West Nile).

Moleculaire diagnostiek

  • Diagnostiek naar ZIKV is primair gebaseerd op detectie van viraal RNA met behulp van RT-PCR. De voorkeurssamples zijn serum/plasma afgenomen in de eerste 7 dagen na aanvang van de symptomen en urine afgenomen in de eerste 30 dagen.

Voordat diagnostiek wordt aangevraagd wordt geadviseerd te overleggen met de microbioloog.

Intercollegiaal overleg GGD

Streeklaboratorium, dienstdoende microbioloog: (020) 555 5293, buiten kantooruren via (020) 599 4009.

Arts Infectieziekten: (020) 5555 105, buiten kantooruren: (020) 5555 911, vragen naar de dienstdoende arts Infectieziekten.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de herziene Zikavirus richtlijn en bijlage 1 en bijlage 2.

Overige communicatie: