Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Informatie uitbraak zikavirus (ZIKV) update (1)

11 februari 2016

Update 1, 11 februari 2016

Samenvatting algoritme diagnostiek zwangere vrouwen

Bij alle zwangere vrouwen die zijn teruggekeerd uit ZIKV-endemisch gebied wordt geadviseerd diagnostiek in te zetten, waarbij er verschil wordt gemaakt tussen vrouwen die korter en vrouwen die langer dan 1 maand geleden zijn teruggekeerd. Zie algoritme. Voor afname diagnostiek is het raadzaam te overleggen met de eigen arts-microbioloog.

Stand van zaken diagnostiek

Gynaecologen van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) hebben in samenwerking met andere beroepsgroepen een voorlopig algoritme opgesteld voor diagnostisch onderzoek bij zwangere vrouwen die tijdens de zwangerschap in een gebied met zikavirustransmissie zijn geweest. Dit algoritme is een levend document en is als bijlage 2 aan de concept LCI-richtlijn Zikavirusinfectie toegevoegd. In bijlage 1: Diagnostiek zikavirus (ZIKV) is de virologische diagnostiek bij zwangere vrouwen aangepast.

In het algoritme zijn klachten bij zwangeren geen uitgangspunt omdat op dit moment niet bekend is of een subklinisch verloop (75-80% van de ZIKV infecties) gerelateerd is aan een lager risico op foetale afwijkingen.

De NVOG heeft dit algoritme gedeeld met de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Nederlandse Internisten Vereniging. Seksuele transmissie en zwangerschap Er zijn twee gevallen van mogelijke seksuele transmissie beschreven. Recent maakte het Amerikaanse CDC een zikavirusinfectie, waarschijnlijk ten gevolge van seksuele transmissie, bekend. Meer onderzoek is nodig om een uitspraak te kunnen doen over het risico van deze transmissiewijze. Vooralsnog lijkt dit erg beperkt te zijn. Niettemin wordt in lijn met internationale adviezen uit voorzorg aan mannen die terugkeren uit een ZIKV-gebied en die een zwangere partner hebben, of een partner die zwanger kan worden, geadviseerd om een condoom te gebruiken gedurende een maand na terugkeer uit het ZIKV-gebied. Dit advies wordt ook opgenomen in de Vragen en antwoorden zikavirus.

Update uitbraak zikavirus

Sinds de WHO de mogelijke relatie tussen de uitbraak van het zikavirus en de stijging van gevallen van microcefalie in Brazilië en de verheffing van Guillain-Barrésyndroomgevallen een ‘Public Health Emergency of International Concern’ verklaarde, heeft de WHO een 1e ‘Zika Situation Report – neurological syndrome and congenital anomalies’ gepubliceerd. Het ECDC heeft een tweede update van de Rapid Risk Assessment ‘Zika virus disease epidemic – potential association with microcephaly and Guillain-Barré syndrome’ uitgebracht. Het aantal landen met autochtone transmissie neemt verder toe. Op dit moment meldt het ECDC autochtone transmissie in 35 landen of gebieden. Naast een mogelijke associatie met microcefalie en maternale zikavirusinfectie, meldt een aantal landen in Zuid- en Midden-Amerika een  toename in Guillain-Barré-syndroompatiënten (GBS-patiënten), die samen lijkt te hangen met de zikavirusuitbraak in die landen. Prospectief onderzoek is nodig en wordt uitgevoerd om beide associaties te onderbouwen. ECDC en WHO vinden verscherpte surveillance van deze complicaties nodig.

Toelichting op het reisadvies

Zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden wordt geadviseerd om, uit voorzorg, met een arts de noodzaak van een reis naar gebieden waar veel zikavirus voorkomt te overleggen en uitstel te overwegen. Dit advies is in lijn met het  eerder afgegeven WHO-advies. Een ‘negatief reisadvies’ kan alleen worden afgegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken vanwege ernstige veiligheidsrisico’s, natuurgeweld of oorlogssituaties. Op de Zikaviruspagina van de RIVM-website wordt het overzicht van landen/gebieden met zikavirustransmissie in de afgelopen 2 maanden regelmatig bijgewerkt. Een overzicht van landen/gebieden met zikavirustransmissie in de afgelopen 9 maanden is hier te vinden.

Meldingsplicht

ZIKV-infecties zijn in Nederland niet meldingsplichtig. Echter, vanwege het belang van monitoring van introductie van het virus op Caribisch Nederland en monitoring van mogelijke complicaties (microcefalie, Guillain-Barrésyndroom), wordt een centraal overzicht van patiënten bijgehouden door het RIVM-CIb. Monitoring van introductie van het virus op overzeese gebieden en van de mogelijke complicaties is onze nationale verplichting in het kader van de IHR van de WHO.

Intercollegiaal overleg GGD

Streeklab, dienstdoende microbioloog: 020 555 5293, buiten kantooruren via 020 599 4009.

Arts Infectieziekten: 020-5555 105, buiten kantooruren: 020-5555 911, vragen naar de dienstdoende arts Infectieziekten).

Overige communicatie:

> Download bovenstaande pagina in een pdfbestand (PDF, 220 kB)