Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

MERS-CoV update (5)

5 juli 2017

MERS-CoV update (5) 20 september 2016

In dit bericht:

  • Situatie internationaal
  • Klinisch beeld MERS-CoV en maatregelen
  • Meldingsplicht
  • Overleg bij klachten
  • Beschermingsmaatregelen
  • Intercollegiaal overleg en meer informatie
  • Casusdefinitie

Samenvatting

De uitbraak van MERS-CoV infecties in Saoedi-Arabië en andere landen in het Midden-Oosten houdt aan. Vorige week vond in Saoedi-Arabië de jaarlijkse Hadj plaats (9-9 t/m 14-9), waaraan ook enkele duizenden Nederlanders deelnamen. Deze maand zullen de meeste Hadj-gangers terugkomen. Alertheid voor mogelijke importcasussen blijft dus geboden.

Situatie internationaal

Sinds september 2012 zijn wereldwijd 1800 patiënten met een laboratoriumbevestigde MERS-CoV-infectie gemeld aan de WHO, waarvan 640 patiënten zijn overleden. De meeste gevallen worden nog steeds gemeld door Saoedi-Arabië en omringende landen in het Midden-Oosten. Er zijn tot nu toe 16 (voornamelijk import-)gevallen gemeld in Europa, waarvan twee in Nederland (Eurosurveillance en EID).

Klinisch beeld MERS-CoV en maatregelen

MERS-CoV-infecties kunnen ernstige luchtwegklachten (pneumonie, ARDS), en diarreeklachten veroorzaken. Bij immuungecompromitteerde personen kan de ziekte zich ook als ernstige infectie zonder respiratoire symptomen presenteren.

Mens-op-mensoverdracht van het MERS-CoV is mogelijk maar wordt vooral waargenomen in een ziekenhuisomgeving (nosocomiale infecties) en in beperkte mate onder directe gezinscontacten. Secundaire besmettingen onder personen zonder co-morbiditeit vertonen veelal een mild ziektebeeld, of zijn asymptomatisch. Aanhoudende mens-op-mensoverdracht is nog niet voorgekomen. Maatregelen naar aanleiding van een verdachte casus (isolatiemaatregelen, geëigende diagnostiek en contactonderzoek) zijn als richtlijn beschikbaar op de website van het RIVM.

Meldingsplicht

MERS-CoV is een groep-A meldingsplichtige ziekte voor behandelaren in het ziekenhuis. Dit betekent dat het vermoeden van een MERS-CoV-infectie bij een patiënt, opgenomen in een ziekenhuis, direct door de specialist gemeld moet worden bij de GGD van de woon- of verblijfplaats van de patiënt.

Overleg bij klachten

Indien een patiënt die recent (≤ 14 dagen voor de eerste ziektedag) uit het Midden-Oosten is teruggekeerd zich meldt met ziekteverschijnselen passend bij een longontsteking, dan is overleg met een internist/infectioloog geïndiceerd. Bij immuungecompromitteerde personen kan de ziekte zich als ernstige infectie zonder respiratoire symptomen presenteren, en is in een vroeg ziektestadium overleg gewenst. Bij een sterk vermoeden van een MERS-CoV-infectie wordt geadviseerd om in overleg met de internist/infectioloog de patiënt in te sturen voor diagnostiek en eventuele opname. Transport naar het ziekenhuis voor beoordeling en/of opname vindt bij voorkeur plaats met eigen vervoer. Indien de patiënt hier te ziek voor is, vindt vervoer plaats met een ambulance. In dat geval dient de ambulancedienst van tevoren op de hoogte te worden gebracht van de verdenking op MERS-CoV.

Beschermingsmaatregelen

Indien mogelijk vindt telefonische triage plaats. Als een huisarts besluit tot een huisvisite bij een patiënt met een vermoeden van MERS-CoV-infectie, dan zijn de volgende persoonlijke beschermingsmaatregelen effectief om besmetting te voorkomen: FFP2-masker, handschoenen en een schort.

Wanneer een (verdachte) patiënt zich onverwacht meldt in de huisartsenpraktijk, dan dient de patiënt te worden voorzien van een chirurgisch mondmasker en apart van andere patiënten te worden geplaatst.

Voor intercollegiaal overleg en meer informatie

De afdeling Infectieziekten van de GGD Amsterdam is tijdens kantoortijden bereikbaar

tel: (020) 555 5105; buiten kantoortijden: (020) 555 5555 (7x5), vraag naar de dienstdoende arts Infectieziekten.

Publieksinformatie over MERS-CoV is beschikbaar op de website van het RIVM.

Reizigersinformatie voor Reizigers naar Mekka is beschikbaar op de website van het LCR. 

Casusdefinitie MERS-CoV

Verdachte casus

Ieder individu met ernstige acute respiratoire infectie met:

• koorts (ten minste 38 graden Celsius) én symptomen zoals hoesten (1,2)

EN

• een infiltraat op een röntgenfoto van de longen, of ARDS

EN IN COMBINATIE MET:

• Verblijf in een gebied (3) waar infectie met MERS-CoV opgelopen kan zijn, gedurende 14 dagen voor de aanvang van de symptomen

OF

• Persoon die de afgelopen 14 dagen voor aanvang van de klachten contact heeft gehad met een bevestigde MERS-CoV-casus met klinische verschijnselen

OF

• Onderdeel van een cluster van twee of meer epidemiologisch verwante gevallen met onbekende verwekker binnen een periode van 2 weken met een noodzaak tot opname in een ICU, ongeacht reisgeschiedenis.

1). Of koortsig gevoel bij ouderen, aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen

2). Een immuungecompromitteerde patiënt met een ernstige infectie van welke aard ook, die aan de epidemiologische criteria voldoet, is een verdacht geval en dient getest te worden op MERS-CoV.

3). Sinds 01-04-2013: Midden-Oosten, vooral Jordanië, Saoedi-Arabië, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten (Dubai).

Bevestigde casus

Een verdachte patiënt met laboratoriumbevestiging.