Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Meldingsplicht infectieziekten

2 augustus 2017

In het kort

Informatie gericht op huisartsen over meldingsplichtige infectieziekten.


6 oktober 2015

Artsen en laboratoriumhoofden zijn verplicht na vaststelling of bij vermoeden van bepaalde infectieziekten dit te melden aan het team Infectieziekten van de GGD. De GGD heeft dan de taak om de bron van de infectie op te sporen en contacten van de patiënt te berichten. De afdeling Infectieziekten kan vervolgens in overleg met de melder maatregelen nemen om de contacten te beschermen en verspreiding van de ziekte tegen te gaan. In Nederland zijn 43 infectieziekten meldingsplichtig, vastgelegd in de Wet publieke gezondheid

Daarnaast dient u “een infectieziekte met volgens de stand van de wetenschap onbekende oorzaak en waarbij een gegrond vermoeden bestaat van besmettelijkheid en ernstig gevaar voor de volksgezondheid” te melden
Een volledig lijst van alle meldingsplichtige infectieziekten vindt u hier.