Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Nut melden infectie bij GGD

29 april 2016

In het kort

Informatie gericht op huisartsen over het nut van het melden van een infectieziekte bij de GGD.


Wat is eigenlijk het nut van het melden van een infectieziekte bij de GGD?

De arts infectieziektebestrijding van de GGD beoordeelt aan de hand van de melding of er besmettingsgevaar dreigt en of er eventueel maatregelen genomen moeten worden om de volksgezondheid te beschermen. De GGD zal zonodig contact met u opnemen om nadere informatie te vragen en/of de te nemen maatregelen te bespreken, zoals bron- en contactopsporing, het geven van medicatie aan contacten, het geven van hygiëne-adviezen of het verrichten van extra laboratoriumonderzoek.

De GGD stelt tevens het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM op de hoogte van de meldingsplichtige infectieziekte. Dit gebeurt anoniem. Het Centrum Infectieziektebestrijding gebruikt deze informatie onder andere voor de beoordeling van vaccineffectiviteit en indien nodig voor landelijke bestrijdingsmaatregelen. Het CIb zal bij een internationale dreiging van een infectieziekte-uitbraak beoordelen of meldingen aan de WHO doorgegeven moeten worden.