Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Vervuilde woningen

12 december 2016

In het kort

Informatie voor huisartsen: hoe te handelen bij ernstige vervuiling van woningen


U kunt de GGD inschakelen bij klachten over (ernstige) vervuiling, stank, brandgevaar en/of plaagdieren in woningen. Een inspecteur zal de melding onderzoeken en beoordelen op ernst en gegrondheid. Bij zeer ernstige klachten kan desnoods tegen de wil van de veroorzaker worden ingegrepen. De inspecteur coördineert het werkproces en zal er tevens voor zorgen dat de juiste zorg voor uw patiënt in gang wordt gezet.

U kunt hiervoor contact opnemen via het telefoonnummer (020) 555 5555.