Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Eerste Roadshow Infectiepreventie geslaagd!

21 december 2016

In het kort

2 november jl. was in Amsterdam de eerste Roadshow Infectiepreventie.


Professioneel handelen of ingewikkeld en verwarrend?

‘Infectiepreventie hoort bij professioneel handelen.’ Of: ‘De richtlijnen infectiepreventie zijn ingewikkeld en verwarrend voor medewerkers.’ Waarom kost het verpleeghuizen zoveel moeite om een toereikend infectiepreventiebeleid te voeren? Om daarop antwoord te krijgen, inventariseerde De Argumentenfabriek in opdracht van de inspectie bij de betrokkenen in de zorg de veel gebruikte argumenten. Lees ook de blog van de Argumentenfabriek over de Argumentenkaart infectiepreventie in verpleeghuizen.

Argumentenkaart Infectiepreventie

Op de Roadshow van 2 november 2016 is de Argumentenkaart Infectiepreventie gepresenteerd in de vorm van een zogenaamde ‘mindmap’. Door middel van thematische denksessies ‘hoe nu verder’ is samen met de deelnemers, welke diverse functies in zorgorganisaties vervullen, bekeken wat nodig is om infectiepreventiezorg in verpleeghuizen naar een hoger niveau te brengen.

Na de denksessies waren er ook nog inhoudelijke presentaties vanuit de GGD Amsterdam over actualiteiten op het gebied van infectiepreventie, zoals antibioticaresistentie, artikel 26 meldingen. De dag is afgesloten met enkele voorbeelden van ‘huiselijkheid’.
Alle presentaties van deze middag kunt u rechtsboven op deze webpagina downloaden.

In het land zijn in totaal zes Roadshows georganiseerd. Op de website van de IGZ is een samenvatting van deze bijeenkomsten te lezen en zijn de aangepaste Argumentenkaraten per bijeenkomst te downloaden.

Project ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’

De organisatie Vilans is in de zomer van 2016 gestart met het project ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’. Het is een gezamenlijk project van Vilans, ActiZ, RIVM, V&VN en Verenso in opdracht van het ministerie van VWS. Binnen dit project zijn voor én door teams al verschillende hulpmiddelen ontwikkeld. Meer informatie kunt u vinden op www.zorgvoorbeter.nl/hygiene of laat u inspireren door praktijkverhalen uit verpleeghuizen.

Het project heeft ook twee hulpmiddelen opgeleverd waarmee ook u aan de slag kunt: