Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

HIP nieuws december 2015

HIP nieuws december 2015

Onderwerp

Hygiëne & Preventie

Afbeelding

Nieuwsbrief kopillustratie dec 2015

HIP nieuws

HIP nieuws: deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en houdt u op de hoogte van leuke, nieuwe en interessante ontwikkelingen op het gebied van voedselveiligheid, hygiëne in zorginstellingen en legionellapreventie.

Heeft u tips voor de redactie stuur dan een e-mail naar hygiëne@ggd.amsterdam.nl.

Word je verkouden omdat je het koud krijgt? Na 150 jaar onderzoek is het antwoord: ja

verkoudenEr is inmiddels overweldigend bewijs geleverd dat er meer mensen verkouden worden als de winter invalt. Maar waarom is dat eigenlijk?

Lees verder

De juiste vorm van isolatie, een zorg apart

3.-contacisolatie2Rondom isolatiemaatregelen bij besmettelijke (resistente) micro-organismen bestaan soms onduidelijkheden in zorginstellingen voor ouderen zoals verpleeghuizen, verzorgingshuizen en locaties voor kleinschalig wonen.

Lees verder

Op herhaling: de norovirus-uitbraak

De winter is weer begonnen en dat is de tijd waarin veel instellingen voor ouderen te maken krijgen met een uitbraak van het norovirus. We vallen daarom maar even in herhaling, zodat je direct preventiemaatregelen kunt nemen als meerdere mensen in een groep tegelijkertijd last krijgen van diarree en/of braken.

Lees verder

Het kippenvlees in Nederlandse supermarkten bevat steeds minder multiresistente bacteriën.

Dat blijkt uit onderzoek van het Amphia ziekenhuis in Breda. Jan Kluytmans, arts-microbioloog, is tevreden over de uitkomsten van zijn onderzoek. ''Dit is buiten verwachtingen.''

Multiresistente bacteriën zijn ongevoelig voor verschillende typen antibiotica die veel worden gebruikt. Het enzym ESBL is hier een van de oorzaken van. ESBL’s kunnen onder meer infecties veroorzaken. De multiresistente bacteriën zijn vooral gevaarlijk voor jonge kinderen, ouderen of chronisch zieken.

Veesector

kipIn juni en juli bevatte 47 procent van het kippenvlees uit vier verschillende supermarktketens die zijn onderzocht ESBL-bacteriën. Dat is een fikse daling ten opzichte van dezelfde periode in 2013 en 2014. Toen bevatte nog 84 procent van de geteste kippenvleesmonsters multiresistente bacteriën.

De daling komt volgens de onderzoekers door een sterke afname van het antibioticagebruik in de veesector. Hierover heeft de overheid vijf jaar geleden ook afspraken gemaakt met de veehouders.

Bron: Nu.nl

Meer zieken ondanks daling aantal uitbraken van voedselinfecties

infectieziekten

In 2014 zijn er minder uitbraken van voedselinfecties en -vergiftigingen geweest dan in voorgaande jaren. Wel was het aantal zieken per gemelde uitbraak groter. Daarmee kwam het totaal aantal zieken 13% hoger uit dan in 2013. Dit blijkt uit het rapport ‘Registratie van voedselinfecties en -vergiftigingen in 2014’ van het RIVM en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De analyse van de registratiecijfers laat zien dat er in totaal 207 uitbraken in 2014 zijn gemeld. Hierbij zijn 1655 mensen ziek geworden. In 2013 waren er 290 uitbraken gemeld waarbij er 1450 zieken waren. In vergelijking met voorgaande jaren blijkt dat het norovirus weer relatief veel uitbraken heeft veroorzaakt terwijl de Campylobacter-bacterie minder vaak de oorzaak was van voedselinfecties en -vergiftigingen. Het aantal Salmonella-uitbraken was in 2014 hoger dan in 2013, maar lager dan in de jaren ervoor.

Lang niet iedereen die ziek wordt na het eten van besmet voedsel meldt zich bij de huisarts of de NVWA. De genoemde getallen zijn daarom een onderschatting van het werkelijke aantal voedselinfecties en voedselvergiftigingen. Naar schatting worden jaarlijks ongeveer 700.000 mensen in Nederland ziek door het eten van besmet voedsel.

Veel van deze voedselinfecties en -vergiftigingen ontstaan in de eigen keuken en zijn te voorkomen door meer aandacht te besteden aan voedselveiligheid. Naast hygiënische maatregelen, zoals handen wassen voor etensbereiding, is het belangrijk ‘kruisbesmetting’ te voorkomen. Hiervoor is het van belang in de keuken verschillende snijplanken en messen te gebruiken voor rauw en gaar voedsel.

Bron: RIVM

Klik hier voor het gehele artikel

Wist je dat….

De kwaliteit van de gourmetpakketten van de Nederlandse supermarkten te wensen over laat…. Uit recent onderzoek van Wakker Dier blijkt dat de gourmetpakketten uit de supermarkt besmet kunnen zijn met E. coli.

Bron: Wakker Dier

Nieuwe richtlijnen Goede voeding

voedingOp 4 november 2015 zijn de nieuwe richtlijnen Goede Voeding verschenen. De kern van het advies is de aanbeveling om volgens een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon te eten. De aanbeveling is uitgewerkt in richtlijnen voor de voedingsmiddelen groente en fruit, vlees, vis, noten, peulvruchten, graanproducten, boter en olie, dranken, alcohol en keukenzout.

In de richtlijnen zet de Gezondheidsraad op een rij welke voedingsmiddelen en -patronen leiden tot gezondheidswinst. Daartoe heeft de raad de wetenschappelijke kennis over de relatie tussen voeding en chronische ziekten systematisch beoordeeld. Op basis hiervan zijn de Nieuwe richtlijnen Goede voeding geformuleerd:

 • Eet dagelijks ten minste 200 gram groente en ten minste 200 gram fruit.
 • Eet dagelijks ten minste 90 gram bruin brood, volkorenbrood of andere volkorenproducten.
 • Eet wekelijks peulvruchten.
 • Eet ten minste 15 gram ongezouten noten per dag.
 • Neem enkele porties zuivel per dag, waaronder melk of yoghurt.
 • Eet één keer per week vis, bij voorkeur vette vis.
 • Drink dagelijks drie koppen thee.
 • Vervang geraffineerde graanproducten door volkorenproducten.
 • Vervang boter, harde margarine en bak- en braadvetten door zachte margarine, vloeibaar bak- en braadvet en plantaardige oliën.
 • Vervang ongefilterde door gefilterde koffie.
 • Beperk de consumptie van rood vlees en met name bewerkt vlees.
 • Drink zo min mogelijk suikerhoudende dranken.
 • Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag.
 • Beperk de inname van keukenzout tot maximaal 6 gram per dag.
 • Het gebruik van voedingsstofsupplementen is niet nodig, behalve voor mensen die tot een specifieke groep behoren waarvoor een suppletieadvies geldt.

Bron: Richtlijnen Goede Voeding 2015 gezondheidsraad

Vaker smerige restaurants aangetroffen

Vorig jaar legde de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) 9.177 maatregelen op aan 13.619 horecabedrijven na overtredingen van de hygiëne-eisen. Dat is vaker dan in 2013.

Dat blijkt uit cijfers die NU.nl heeft ontvangen na een verzoek via de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Wel heeft de NVWA in 2014 meer bedrijven bezocht dan in 2013. Toen legde de autoriteit 8.212 maatregelen op aan 11.690 bedrijven.

Naast het aantal controles liep ook het aantal zware overtredingen op: in 2014 deelde de NVWA 37 processen-verbaal uit tegenover 23 in 2013. Dat is een van de zwaarste maatregelen die de inspectiedienst kan opleggen. Een rechter kan vervolgens onder meer beslissen tot sluiting van een horecagelegenheid.

Bron: NU.nl

NVWA kleurt rood voortaan echt rood

Omdat de kleur rood in de door de NVWA gehanteerde kleursystematiek voor de indeling van bedrijven te veel verwarring veroorzaakt, wordt de systematiek nu aangepast.

In de aangepaste werkwijze wordt de kleur rood voortaan toegekend aan bedrijven of producten waarbij sprake is van acute risico’s voor de voedsel- of productveiligheid, diergezondheid, plantgezondheid en het dierenwelzijn. De nieuwe kleurensystematiek ziet er voortaan als volgt uit:

 • ‘groen’ voor bedrijven die de regels goed naleven;
 • ‘geel’ voor bedrijven waar nog (incidentele) tekortkomingen bestaan die moeten worden opgelost;
 • ‘oranje’ voor bedrijven die ernstig tekortschieten en/of waar meermaals tekortkomingen zijn geconstateerd;
 • ‘rood’ voor bedrijven waarvan de productie en/of activiteiten (tijdelijk) zijn stopgezet;

 • ‘wit’ voor bedrijven waarvan geen (recente) gegevens beschikbaar zijn.

Bron: NVWA

rood

Zelfcontrolesysteem van de GGD Amsterdam

Het zelfcontrolesysteem van de GGD Amsterdam is geaccepteerd door de NVWA, waarmee ze het vertrouwen in dit systeem hebben uitgesproken. Bedrijven die deelnemen aan dit zelfcontrolesysteem kunnen in aanmerking komen voor verminderd toezicht van de NVWA op het gebied van voedselveiligheid.

Deelnemers worden tijdens een audit getoetst op kennis en toepassing van de instructies en normen in de geldende Hygiënecode. Als de score voldoende is, wordt de locatie ‘groen’ en kan deze hierdoor rekenen op verminderd toezicht door de NVWA. De groene status van de locatie wordt ook op de website van de GGD Amsterdam vermeld: www.ggd.amsterdam.nl/hygiene.

Op dit moment zijn we bezig met een pilot van het zelfcontrolesysteem en hebben we al enkele van onze bestaande klanten benaderd om hieraan deel te nemen. Heeft u (als bestaande klant) ook interesse? Neem dan contact met ons op via hygiene@ggd.amsterdam.nl of via het nummer 020-5555581. Bent u nog geen klant maar heeft u ook interesse, dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen voor meer informatie.

Steeds meer mensen ernstig ziek door ratten en muizen

Bruine ratSteeds meer mensen worden ziek door wilde knaagdieren, zoals ratten en muizen. De dieren veroorzaken nierproblemen en infecties die organen ernstig kunnen aantasten.

Zo is het aantal mensen dat leptospirose heeft opgelopen, flink gestegen: jaarlijks 97 patiënten in plaats van gemiddeld 30. Dat hebben het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bekendgemaakt.

Plassende ratten

De bacterie die leptospirose veroorzaakt komt veel voor bij ratten. Wanneer besmette ratten in het oppervlaktewater urineren, kunnen bacteriën in het water terechtkomen waardoor mensen besmet kunnen raken. Bijvoorbeeld tijdens het zwemmen in open water.

De symptomen bij de mens kunnen sterk verschillen, van griepachtige klachten tot ernstig nier- of leverlijden bij de ziekte van Weil.

Onduidelijk

Ook het aantal mensen met een hantavirusinfectie steeg: van gemiddeld 13 naar 36 gevallen. Ook dit virustype kan leiden tot ernstig falen van longen en nieren.

Het is volgens de twee gezondheidsorganisaties nog niet helemaal duidelijk wat de oorzaak is van de stijging, maar de zachte winter en warme zomer hebben waarschijnlijk een rol gespeeld. De situatie is volgens de twee organisaties niet zorgelijk omdat het aantal patiënten beperkt is.

Bron: RTL Nieuws

Prikaccident na inspuiten filler in lippen

De arts infectieziektebestrijding van de GGD adviseert burgers en professionals in allerlei zaken die te maken hebben met infectieziekten, zoals het zoeken naar de bron bij een salmonellabesmetting en het beschermen van contactpersonen bij een uitbraak. Ook prikaccidenten worden in Amsterdam vaak met de GGD-arts infectieziektebestrijding besproken. Zo ook in het volgende geval.

Op vrijdagmiddag belt een cosmetisch arts. Hij vertelt dat hij zich geprikt heeft aan een naaldje, waarmee hij net fillers in de lippen van een klant heeft gespoten. Na het fillen heeft hij het naaldje weer terug in het hoesje willen steken, waarbij het naaldje door het hoesje heen heeft geprikt, in zijn eigen vinger. Hij wist niet meer wat te doen en belt de afdeling infectieziekten van de GGD om te overleggen.

12. prikaccident 2Volgens het protocol prikaccidenten van het RIVM heeft deze arts het risico gelopen op hepatitis B, hepatitis C en HIV. Tegen hepatitis B blijkt hij goed gevaccineerd. Vervolgens is het belangrijk om te weten wie de klant is; zij is de ‘bron’ van het prikaccident. In dit geval wilde de bron niet meewerken aan bloedafname, iets wat volgens het protocol nodig is voor een goede en snelle afhandeling. De bron was een Nederlandse dame met een monogame relatie. Daarmee is het risico op HIV zo klein, dat er geen behandeling nodig is, maar alleen bloedcontroles voldoende zijn.

De GGD-arts heeft de arts daarom geadviseerd om zich te laten controleren op hepatitis C en HIV.

Om een prikaccident te voorkomen moeten naalden na gebruik direct in de naaldencontainer gedaan worden, zonder eerst het hoesje er weer op te doen (recappen). Om medewerkers te beschermen tegen prikaccidenten zijn veilige naaldsystemen ontwikkeld, met ingebouwd veiligheids- en beschermingsmechanisme.

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Volg daarom goed alle preventieve maatregelen op. Zorg daarnaast dat er binnen de instelling een protocol opgesteld is ten aanzien van prikaccidenten, waarin onder andere overleg met de GGD-arts opgenomen is. Als dan toch een verwonding is ontstaan, weet je wat je moet doen!

Colofon

HIP nieuws is een uitgave van de afdeling Hygiëne en Inspectie van de GGD Amsterdam.

U kunt zich hier aan- of afmelden voor HIP nieuws of dit doen via hygiene@ggd.amsterdam.nl.