Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Roadshow (vervolg)

20 december 2016

Argumentenkaart Infectiepreventie

Tijdens de Roadshow van 2 november 2016 is de Argumentenkaart Infectiepreventie (PDF, 110 kB) gepresenteerd in de vorm van een zogenaamde ‘mindmap’. Door middel van thematische denksessies ‘hoe nu verder’ is samen met de deelnemers, die diverse functies in zorgorganisaties vervullen, bekeken wat nodig is om infectiepreventiezorg in verpleeghuizen naar een hoger niveau te tillen. Een aangepaste ‘mindmap’ zal aan de deelnemers worden gemaild.

Na de denksessies waren er ook nog inhoudelijke presentaties vanuit de GGD Amsterdam over actualiteiten op het gebied van infectiepreventie, zoals antibioticaresistentie, en artikel 26-meldingen. De dag is afgesloten met enkele voorbeelden van ‘huiselijkheid’.

Alle presentaties van deze middag kunt u via onze website downloaden.