Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Op herhaling: de norovirus-uitbraak

15 december 2015

Op herhaling: de norovirus-uitbraak

De winter is weer begonnen en dat is de tijd waarin veel instellingen voor ouderen te maken krijgen met een uitbraak van het norovirus. We vallen daarom maar even in herhaling, zodat je direct preventiemaatregelen kunt nemen als meerdere mensen in een groep tegelijkertijd last krijgen van diarree en/of braken. De preventiemaatregelen zijn het meest effectief als er snel mee wordt gestart. Wacht dus niet totdat de diagnose norovirus met een laboratoriumonderzoek is vastgesteld, want er gaat dan kostbare tijd verloren waarin het virus zich razendsnel verspreidt.

4. norovirusNorovirus

Norovirussen zijn kleine, zeer besmettelijke virussen die een ontsteking van het slijmvlies van het maagdarmkanaal veroorzaken. Heftig braken en diarree zijn de meest opvallende symptomen en treden meestal op binnen één tot drie dagen nadat iemand het virus heeft binnengekregen. Het norovirus wordt overgedragen via de fecaal-orale route. Dat wil zeggen dat virusdeeltjes uit ontlasting en braaksel (meestal via de handen) in de mond terechtkomen. Alleen door het nemen van zeer strenge hygiënemaatregelen is besmetting met en verdere verspreiding van het norovirus te beperken.

Informatief filmpje

Om jezelf en je collega’s weer op scherp te zetten ten tijde van een uitbraak kun je gezamenlijk kijken naar een zeven minuten durende film. Deze film is bedoeld voor zorgmedewerkers in verpleeghuizen en woonzorgcentra die te maken krijgen met het norovirus. Het laat zien hoe het virus zich verspreidt en wat medewerkers zelf kunnen doen om zichzelf en anderen te beschermen, met als belangrijkste maatregel:…. handen wassen. (bekijk hier de film).

Nieuwe bijlage WIP-richtlijn verpleeghuizen

Het is tijdens een uitbraak noodzakelijk de meest recente richtlijnen voor norovirusuitbraken bij de hand te hebben. Er is onlangs door de WIP (werkgroep Infectiepreventie) een (concept)bijlage opgesteld, die hoort bij de LCI-richtlijn Norovirus (2014): Bijlage III, maatregelen bij (vermoeden van) een uitbraak van norovirus in verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen. De bijlage is heel praktisch geschreven vanuit het idee dat je bij een uitbraak de routine van normale hygiënemaatregelen zo min mogelijk moet veranderen. Bijvoorbeeld: als medewerkers in een instelling gewend zijn om handalcohol te gebruiken, dan moet je dat tijdens een norovirusuitbraak niet opeens gaan verbieden. Dan ontstaat de kans namelijk dat men juist minder vaak handhygiëne toepast, omdat de kraan verder weg is dan het pompje handalcohol bij het bed. Hetzelfde geldt voor het gebruik van schoonmaakmateriaal en de beschermende schorten die gedragen worden. Lees hier Bijlage III maatregelen bij (vermoeden van) een uitbraak van norovirus in verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen.

Dus, hebben meerdere cliënten last van braken en/of diarree, wacht dan niet langer maar ga direct (goed geïnformeerd) aan de slag. Alleen zo wordt verspreiding van het norovirus beperkt.

keep calm