Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

De juiste vorm van isolatie, een zorg apart

15 december 2015

Op deze pagina - De juiste vorm van isolatie, een zorg apart


Rondom isolatiemaatregelen bij besmettelijke (resistente) micro-organismen bestaan soms onduidelijkheden in zorginstellingen voor ouderen zoals verpleeghuizen, verzorgingshuizen en locaties voor kleinschalig wonen. Er worden meerdere termen door elkaar gebruikt: strikte isolatie, druppel- isolatie, barrièreverpleging en contactisolatie. Daarnaast zijn er verschillen tussen de isolatiemaatregelen die in het ziekenhuis gelden en die bijvoorbeeld in een verpleeghuis gelden.

In dit stukje geven we antwoord op de volgende vragen: Wat houden de verschillende vormen van isolatie in? Welke vormen van isolatie heb je nu in ziekenhuizen en welke in zorginstellingen voor ouderen? Maar de belangrijkste vraag eerst: waarom worden sommige bewoners in isolatie verzorgd?

3.-contacisolatieWaarom isolatie?

Cliënten die besmet zijn met bepaalde besmettelijke (resistente) micro-organismen, zoals MRSA, Noro en Clostridium en BRMO, zoals ESBL, worden in isolatie verzorgd zodat de verzorgenden zichzelf én hun omgeving (andere cliënten, (verpleeg-) materialen etc.) beschermen tegen een besmetting met dit micro-organisme. Dus door een besmette cliënt in isolatie te verzorgen, wordt verspreiding van het micro-organisme voorkomen. De indicatie voor isolatie wordt door de arts, in overleg met een deskundige infectiepreventie gesteld.

Isolatie in het ziekenhuis

Er zijn vier verschillende vormen van isolatie, die verschillende maatregelen met zich meebrengen. In een ziekenhuis zijn de isolatiemaatregelen strikter dan in een zorginstelling voor ouderen. Dit heeft te maken met de verminderde weerstand van patiënten in het ziekenhuis, bijvoorbeeld omdat zij net geopereerd zijn of chemokuren krijgen. De volgende vormen van isolatie worden in het ziekenhuis gebruikt:

  • Druppel-isolatie: voor ziekten die zich verspreiden via druppels over een afstand tot ca. 1,5 meter (WIP-richtlijnen druppelisolatie ziekenhuis, 2011).
  • Aërogene isolatie: voor ziekten die zich langs aërogene weg (via de lucht) verspreiden, hiervoor is een sluis en een aangepast ventilatiesysteem nodig (WIP-richtlijnen aerogene isolatie ziekenhuis, wijzigingen 2013).
  • Contactisolatie: voor ziekten die zich via direct en indirect contact verspreiden (WIP- richtlijnen contactisolatie ziekenhuis, november 2006).
  • Strikte isolatie: combineert de maatregelen van contactisolatie met die van aërogene isolatie (Wip-richtlijnen strikte isolatie ziekenhuis 2011).

Isolatie in zorginstellingen voor ouderen

In zorginstellingen voor ouderen wordt over het algemeen alleen contactisolatie toegepast, eventueel uitgebreid met maatregelen van druppel- of aërogene isolatie. Vroeger werd contactisolatie barrière- verpleging genoemd, maar deze term is verouderd.

Contactisolatie bestaat uit verschillende maatregelen die je neemt tijdens een zorgcontact bij een cliënt die besmet is met een besmettelijk (resistent) micro-organisme. Je draagt dan handschoenen en afhankelijk van het soort micro-organisme, een halterschort of schort met lange mouwen en eventueel een mondneusmasker met neusklem. Daarnaast zijn er, ook weer afhankelijk van het soort micro-organisme, aanvullende maatregelen voor de omgang met urine en ontlasting, het wasgoed, het gedeeld gebruik van badkamer en toilet, de schoonmaak en het gebruik van handalcohol.

Protocol

Het is belangrijk in het geval van een besmette cliënt op je afdeling, de juiste protocollen erbij te pakken, zodat je op de hoogte bent van de juiste maatregelen. Zo kun je dan optimaal bijdragen aan het voorkomen van een verdere verspreiding van het micro-organisme. Raadpleeg voor meer informatie landelijk geldende richtlijnen via de site van het RIVM. In de richtlijnen ‘BRMO in verpleeghuizen en woonzorgcentra’ bijvoorbeeld, zie je op bladzijde 16 precies welke maatregelen je bij welke BRMO moet nemen.

Wil je meer weten over de maatregelen bij MRSA, raadpleeg dan de richtlijnen MRSA in verpleeghuizen. Voor hygiënemaatregelen in het algemeen, raadpleeg de volgende richtlijnen.