Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Artikel 26 van de Wet publieke gezondheid: het melden van een ongewoon aantal zieken

4 juli 2017

Ongewoon aantal zieken

Een ongewoon aantal zieken binnen de instelling meld je bij het team Infectieziekten van de GGD.

De GGD zal na een dergelijke melding onderzoeken waardoor de aandoening wordt veroorzaakt en of maatregelen genomen moeten worden om verspreiding van de ziekte tegen te gaan. In de praktijk blijkt vaak dat er al veel vragen zijn als er sprake is van een enkel geval van diarree, braken, hersenvliesontsteking of vlekjesziekte.

Waarom hebben instellingen een meldingsplicht voor infectieziekten?

Bepaalde groepen van de bevolking zijn extra kwetsbaar voor infectieziekten; dit geldt met name voor personen die al ziek zijn, jonge kinderen, hoogbejaarden en verstandelijk gehandicapten. Besmettelijke ziekten kunnen voor deze groepen ernstige gevolgen hebben.

melden infectieziektenIn instellingen waar deze groepen verblijven of samenkomen, zoals instellingen voor (verstandelijk) gehandicapten, verpleeghuizen of opvang voor dak- en thuislozen, is het mogelijk een ongewoon aantal zieken vroegtijdig op te merken.

Op basis van de Wet Publieke gezondheid (artikel 26) zijn hoofden van instellingen wettelijk verplicht om de GGD op de hoogte te stellen van het optreden van een ongewoon aantal zieken. Vervolgens kan de GGD in een vroeg stadium onderzoeken om welke ziekte het gaat en de ernst van de situatie beoordelen.

Door het nemen van maatregelen op het gebied van hygiëne, door brononderzoek , het aanbieden van vaccinaties en/of antibioticaprofylaxe en voorlichting aan zorgverleners en/of mensen die een risico lopen op besmetting, kunnen de gevolgen voor anderen worden beperkt.

Wat moeten instellingen melden?

Het gaat om het melden van een verhoogd aantal aandoeningen die vermoedelijk besmettelijk zijn. Dit betreft dan de volgende aandoeningen:

  • Diarree, indien meer dan een derde deel van een groep bewoners in één week klachten heeft.
  • Geelzucht bij één geval (met uitzondering van verpleeg- en verzorgingshuizen).
  • Huiduitslag (vlekjes) bij twee of meer gevallen binnen twee weken in dezelfde groep bewoners.
  • Schurft bij drie gevallen in dezelfde groep.
  • Andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard: denk hierbij aan meerdere gevallen van bijvoorbeeld longontsteking of hersenvliesontsteking in korte tijd.
  • Risicovolle verwondingen zoals prik- en bijtaccidenten. Protocol Risicovolle verwondingen (PDF, 289 kB)

Wanneer kan ik bellen met het team Infectieziekten?

De medewerkers van het team Infectieziekten van de GGD Amsterdam zijn altijd bereid om vragen over infectieziekten te beantwoorden en met u mee te denken. Het team is bereikbaar op werkdagen van 08.45 tot 17.00 uur op telefoonnummer: 020 555 5337. Buiten kantoortijden belt u het algemene nummer van de GGD,020 555 5911, en vraagt u naar de dienstdoende arts infectieziekten.

Voor meer informatie: Folder Melden van infectieziekten (2016) (PDF, 107 kB) (RIVM).