Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

WIP-richtlijn Urinelozing en stoelgang (Concept)

2 oktober 2015

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de conceptrichtlijn Urinelozing en stoelgang voor de verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen opengezet voor landelijk commentaar. Het betrof een revisie van de huidige richtlijn.

Tot uiterlijk 1 oktober 2015 kon er gereageerd worden. Na het verwerken van het commentaar zal de richtlijn definitief worden vastgesteld.

Belangrijkste wijzigingen:

  • Toevoeging van reiniging en desinfectie van herbruikbare materialen voor urinelozing en stoelgang.
  • Toevoeging van gebruik van wegwerppo’s en urinalen in combinatie met een vermaalsysteem.
  • Handmatig legen, reinigen en desinfecteren van po’s en urinalen is alleen toegestaan als aan strikte voorwaarden is voldaan.
  • Altijd reinigen en desinfecteren bij zichtbare verontreiniging en niet alleen in geval van bloedbijmenging.

Uitgangspunten en eisen

In de richtlijn wordt ervan uitgegaan dat één van de volgende systemen wordt gebruikt:

  • herbruikbare po’s/urinalen in combinatie met een pospoeler;
  • wegwerppo’s/urinalen in combinatie met een vermaalsysteem.

Daarnaast wordt geëist dat de afstand van het gebruik van de po’s/urinalen tot aan een pospoeler/vermaalsysteem zo klein mogelijk wordt gehouden en dat het gebruik van een pospoeler/vermaalsysteem aan een afgebakende cliëntengroep wordt gekoppeld. In de praktijk betekent dat dat een pospoeler geplaatst moet worden op elke afdeling waar herbruikbare po’s gebruikt worden en niet bijvoorbeeld een verdieping hoger of lager.

Afwijken onder voorwaarden

Verder wordt gesteld dat het niet toepassen van één van de bovengenoemde systemen voor urinelozing en/of stoelgang alleen is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • er is geen mogelijkheid om één van bovengenoemde systemen te delen met één of meerdere afgebakende cliëntengroepen omdat er een te grote afstand met een po/urinaal moet worden overbrugd;

én

  • een enkele bewoner maakt binnen een afgebakende cliëntengroep gebruik van een po/urinaal;

én

  • er wordt gebruikgemaakt van cliëntgebonden herbruikbare po’s/urinalen die direct na gebruik handmatig worden gereinigd en bij zichtbare verontreiniging aansluitend worden gedesinfecteerd;

én

  • er wordt gebruikgemaakt van een wegwerpzak inclusief absorptiekorrels in po’s.

Meer informatie over de WIP en de richtlijn vindt u op de site van de WIP.