Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Informatie over infectieziekten op Wikipedia

4 juli 2017

Op deze pagina - Informatie over infectieziekten op Wikipedia


Is de informatie over infectieziekten op Wikipedia vergelijkbaar met de informatie in de LCI-richtlijnen?

6. wikipediaIn het infectieziektenbulletin van mei staat een verslag van een onderzoek naar het antwoord op deze vraag. Wikipedia is een online database en encyclopedie, waarvan de inhoud vrij beschikbaar is. Iedereen mag Wikipedia-pagina's bewerken. Daarvoor is geen vraag om toestemming nodig. Maar er zijn wel regels en afspraken aan die iedereen zich moet houden. Wanneer er onenigheid bestaat over de inhoud van een artikel moet men bijvoorbeeld goede bronnen erbij halen. Bij het zoeken naar medische informatie op een zoekmachine zoals Google, komt Wikipedia als een van de eerste treffers boven. Wikipedia wordt ook bij uitbraken van infectieziekten veelvuldig als informatiebron gebruikt. Maar, hoe betrouwbaar is deze informatie?

De betrouwbaarheid van de informatie op Wikipedia is een bron van discussie. Zo gaf één van de oprichters van Wikipedia, Jimmy Wales, in een interview aan dat hij studenten en onderzoekers afraadt om Wikipedia te citeren vanwege het hoge foutgehalte.

Uit onderzoek is bekend dat, vooral in tijden van infectieziekte-uitbraken, het algemeen publiek Wikipedia het meest frequent als informatiebron gebruikt. Dit was voor de landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) aanleiding om de informatie in de tien meest geraadpleegde LCI-richtlijnen van 2014 te vergelijken met de informatie op Wikipedia.

Drie reviewers van de afdeling Richtlijnontwikkeling van de LCI vergeleken de informatie over tien infectieziekten op de Nederlandstalige Wikipedia met de tien corresponderende LCI-richtlijnen. De selectie van infectieziekten bestond onder andere uit hand-voet-mondziekte, waterpokken en gordelroos, hoofdluis, lymeziekte, Ebola, mazelen en influenza.

Inhoudelijke informatie

Geruststellend is dat de informatie over de tien infectieziekten op Wikipedia geen grote fouten bevat. Dit is ook in eerder onderzoek aangetoond. Wel werden kleine onjuistheden ontdekt, zoals de incubatietijd van Ebola: 3-8 dagen (zonder bronvermelding) versus 2-21 dagen in de LCI-richtlijn. Wel ontbraken er regelmatig referenties bij Wikipedia. Aan de andere kant bleek uit de vergelijking met de informatie op Wikipedia dat in de LCI-richtlijnen soms ook waardevolle informatie niet wordt vermeld. Zo werd bijvoorbeeld in de richtlijn Waterpokken en gordelroos niet vermeld na welke periode de blaasjes weer verdwijnen.

De onderzoekers concluderen dat de informatie over de tien geselecteerde infectieziekten op Wikipedia in vergelijking met deLCI-richtlijnen geen fundamentele onjuistheden bevatte. Wikipedia lijkt daarmee een betrouwbare start bij de zoektocht naar informatie over infectieziekten. Voor professionals in de infectieziektebestrijding bieden de LCI-richtlijnen uiteraard meer onderbouwde en aanvullende informatie.