Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Veilig drinkwater op evenementen

24 juni 2016

Op deze pagina - Veilig drinkwater op evenementen


Kiwa-gecertificeerd

Kiwa is een onafhankelijke organisatie die ook de certificering van waterinstallateurs verzorgt. Kiwa is beheerder van de beoordelingsrichtlijn voor tijdelijke drinkwaterinstallaties en daarnaast toetsend ten aanzien van de wet en regelgeving. De beoordelingsrichtlijn is gericht op het leveren van veilig drinkwater op evenementen zoals festivals, sportmanifestaties, tentoonstellingen, beurzen, tijdelijke campings, kermissen, circussen etc. en er worden eisen gesteld aan de tijdelijke drinkwaterinstallatie èn aan het installatiebedrijf dat deze aanlegt. Het gaat daarbij om tijdelijke drinkwaterinstallaties die na verloop van tijd weer worden verwijderd op locaties waar niet of maar deels gebruik kan worden gemaakt van bestaande vaste installaties voor toepassingen zoals drinkwatertappunten, wastafels, toiletten en/of douches.

Veilig-Drinkwater-LogoVeiligdrinkwaterlocatie

Als een installatiebedrijf en de door haar aangelegde installaties aan de eisen voldoen, kan het installatiebedrijf hiervoor gecertificeerd worden en mag het de door haar aangelegde installaties ‘Veilig- drinkwaterlocatie’ noemen. Installatiebedrijf en (steekproefsgewijs) installaties worden jaarlijks door Kiwa gecontroleerd. Met het inhuren van een gecertificeerd installatiebedrijf kunnen vergunningverleners en organisatoren van evenementen erop vertrouwen dat het drinkwater op de betreffende locatie veilig gebruikt kan worden.

Op de website van Kiwa staat de beoordelingsrichtlijn voor Tijdelijke Drinkwaterinstallaties.