Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

HIP nieuws juni 2015

HIP nieuws juni 2015

Onderwerp

Hygiëne & Preventie

Afbeelding

Nieuwsbrief 2 kopillustratie

HIP nieuws

HIP nieuws: deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en houdt u op de hoogte van leuke, nieuwe en interessante ontwikkelingen op het gebied van voedselveiligheid, hygiëne in zorginstellingen en legionellapreventie.

Heeft u tips voor de redactie stuur dan een e-mail naar hygiëne@ggd.amsterdam.nl.

Zomer!

Reizigersvaccinatie

Gaat u op reis en heeft u daar vaccinaties voor nodig? Maak dan snel een afspraak bij de afdeling reizigersvaccinatie. Op het afsprakenspreekuur kunt u terecht voor onder andere reizigersadvies en vaccinaties, een recept voor o.a. malariatabletten en vervolgvaccinaties.

Maak online een afspraak op de tijd die u schikt.

Indien het voor u niet mogelijk is om online een afspraak te maken of u wilt voor meer dan 4 personen een afspraak maken bel dan op werkdagen tussen 08.30 en 12.00 uur voor een afspraak (020) 555 5090.

Tropisch strand

Hitteprotocol

Lekker weer met echt zomerse temperaturen. Voor veel mensen de tijd om te genieten! Een groot gedeelte van onze tijd besteden we buiten. Lekker ontspannend en dus goed voor onze gezondheid. Maar te veel hitte is niet goed en kan zelfs gevaarlijk zijn, vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen en jonge kinderen.

Gelukkig kunnen gezondheidsproblemen door hitte ook goed voorkomen worden. Hier volgen algemene tips om veilig te kunnen genieten van het warme weer.

hitte tips

Overleg met uw huisarts als u vragen heeft over uw gezondheid of met uw apotheek als u medicijnen gebruikt. Algemene vragen over hitte en gezondheid kunt u stellen aan de GGD Amsterdam, afdeling Milieu en Gezondheid. Zij zijn van 08.30-17.00 uur te bereiken via telefoonnummer (020) 555 5405 of via lo@ggd.amsterdam.nl.

Hygiënisch en veilig barbecueën

Voorkom ziekte en lees onze adviezen voor een hygiënische en veilige barbecue nog eens na!

Barbecue

Enquête Hygiënehandboek.nl, vul ‘m ook in!

enqueteMaakt u gebruik van het digitale registratiesysteem Hygiënehandboek.nl? Of hebt u dat wel eens gedaan? Vul dan nu de enquête in!

Met deze enquête willen we het gebruik en de tevredenheid van het digitale registratiesysteem Hygiënehandboek.nl in kaart brengen. Het invullen van deze enquête kost u slechts enkele minuten. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Hygiënehandboek.nl

Voedselbanken en voedselveiligheid

Het kabinet spant zich in om samenwerking tussen het bedrijfsleven en de voedselbanken te bevorderen. In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld naar aanleiding van berichten over dat regionale voedselbanken in het nauw komen. Voedselbanken krijgen soms te weinig voedsel aangeleverd. Aan het einde van het jaar is er veel aanbod van voedsel, terwijl in de eerste maanden van het jaar juist minder voedsel wordt aangeboden. Ook het complexe logistieke proces staat een gemakkelijke verzameling van voedseloverschotten in de weg. Op logistiek gebied zijn de regionale distributiecentra van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken (VBN) daarom gestart met een automatiseringstraject. De volledige uitrol en afronding van dit traject vergt enkele jaren; een belemmering daarbij is soms het tijdig vinden van vrijwilligers met de juiste competenties.

VoedselbankOok het waarborgen van de voedselveiligheid kan eraan bijdragen dat de toeleveringen verhoogd worden. Wanneer wettelijke regels daarbij een belemmering vormen, is het kabinet bereid om die zoveel mogelijk weg te nemen. Om deze reden is het NVWA-Infoblad nr. 76 betreffende charitatieve instellingen en vrijwilligersorganisaties aangepast. Als de vrijwilligersorganisatie volgens deze richtlijnen werkt, dan voldoet de organisatie daarmee aan de eisen uit de Verordening (EG) Nr. 852/2004 (hygiëneverordening).

De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken (VBN) heeft besloten dat alle leden aan het einde van 2015 door een extern bureau gecertificeerd moeten zijn op het gebied van voedselveiligheid. Dit moet de toeleveranciers het vertrouwen geven dat de voedselbanken professioneel met voedselveiligheid omgaan. Momenteel is bijna de helft van alle voedselbanken gecertificeerd. De verwachting van VBN is dat dit aan het einde van het jaar zeker 95% zal zijn.

Voedselveiligheid en de media

Regelmatig lezen we in kranten en vakbladen over incidenten die zich hebben voorgedaan op het gebied van voedselveiligheid. Behalve meldingen van maag- en darmklachten, of een vreemd voorwerp dat in een verpakking is aangetroffen, is er de laatste tijd veel aandacht voor allergenen. Bijvoorbeeld, producten waarop staat dat ze glutenvrij zijn, waar toch gluten in zijn aangetroffen, worden regelmatig gemeld en/of teruggehaald door de fabrikant. Lees hier het volledige artikel.

Is de informatie over infectieziekten op Wikipedia vergelijkbaar met de informatie in de LCI-richtlijnen?

In het infectieziektenbulletin van mei staat een verslag van een onderzoek naar het antwoord op deze vraag. Wikipedia is een online database en encyclopedie, waarvan de inhoud vrij beschikbaar is. Iedereen mag Wikipedia-pagina's bewerken. Daarvoor is geen vraag om toestemming nodig. Maar er zijn wel regels en afspraken aan die iedereen zich moet houden. Wanneer er onenigheid bestaat over de inhoud van een artikel moet men bijvoorbeeld goede bronnen erbij halen. Bij het zoeken naar medische informatie op een zoekmachine zoals Google, komt Wikipedia als een van de eerste treffers boven. Wikipedia wordt ook bij uitbraken van infectieziekten veelvuldig als informatiebron gebruikt. Maar, hoe betrouwbaar is deze informatie? Lees hier het gehele artikel.

MRSA

De hygiëneadviseurs van de GGD krijgen regelmatig vragen over MRSA: Methicilline Resistente Staphyloccus Aureus , ook wel ziekenhuisbacterie genoemd. Zorgmedewerkers vragen zich vooral af of zij risico lopen op besmetting met MRSA tijdens de omgang met een patiënt, bewoner of cliënt en hoe zij zich hiertegen kunnen beschermen. Een aantal adviezen wordt hier in het kort besproken.

Handhygiëne

De MRSA-bacterie houdt van warme, vochtige plaatsen en is daarom ook vooral te vinden in de neus, in de keel en op het perineum. De bacterie wordt hoofdzakelijk overgedragen via de handen en via voorwerpen die door de handen zijn besmet. Dus, de belangrijkste maatregel om te voorkomen dat MRSA-bacteriën worden verspreid en je als zorgmedewerker besmet raakt, is een goede handhygiëne! Was je handen goed met water en zeep of gebruik handalcohol om je handen te desinfecteren.

mrsa

De kans dat de bacterie wordt overgedragen van de patiënt, bewoner of cliënt op jou, is groter bij herhaaldelijk, intensief contact. Dit betekent dus, dat bij een ‘vluchtig’ contact, zoals het brengen van een kopje koffie op de kamer van een bewoner met MRSA, er weinig risico is op een besmetting. Je mag dan zelfs de kamer in zonder de beschermende middelen (handschoenen, schort en mondneusmasker). Maar, je moet na het verlaten van de kamer wel altijd je handen wassen! Het dragen van de beschermende middelen is wel noodzakelijk bij intensief contact met de patiënt, bewoner of cliënt en zijn omgeving. Denk daarbij aan de lichamelijke verzorging, het bed opmaken of afhalen, een wond verzorgen of schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren. Uiteraard is een goede handhygiëne ook nu erg belangrijk!

Sociale activiteiten

Na de verzorging mag de patiënt, bewoner of cliënt meestal gewoon meedoen met sociale activiteiten en bijvoorbeeld naar de gezamenlijke huiskamer of een activiteitenruimte. Er is dan immers geen sprake meer van intensief contact. Zorgmedewerkers, medebewoners, bezoekers en andere personen kunnen dus in dezelfde (kleine) ruimte verblijven als iemand met MRSA, omdat het risico op besmetting zeer klein is. Het woord meestal staat hier schuin gedrukt omdat er soms een situatie kan ontstaan waardoor iemand niet kan meedoen met sociale activiteiten, bijvoorbeeld vanwege afwijkend gedrag. In een dergelijke situatie vindt overleg plaats met de deskundige infectiepreventie van de GGD en/of de arts-microbioloog. We spreken dan maatregelen af zodat de patiënt, bewoner of cliënt hier zo min mogelijk last van heeft. Immers, het welzijn van de persoon blijft natuurlijk belangrijk!

Veel informatie over dit onderwerp kan je vinden op de website www.mrsa-net.nl en in de richtlijnen van de wip, www.wip.nl of het LCHV, www.lchv.nl .

Cursus Aandachtsvelder hygiëne en infectiepreventie

GGD logoOp dinsdag 8, 22 en 29 september 2015 verzorgt de GGD weer een cursus Aandachtsvelder Hygiëne en Infectiepreventie. Tijdens deze praktijkgerichte cursus leren medewerkers van zorginstellingen knelpunten op het gebied van hygiëne en infectiepreventie te inventariseren, analyseren en (zoveel mogelijk) op te lossen.

De Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra van het LCHV vormen de basis van deze interactieve cursus. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere het belang van goede hygiëne, micro-organismen en belangrijke ziektebeelden, preventieve maatregelen en omgaan met weerstand tegen gedragsverandering. Na de cursus kan de aandachtsvelder in de praktijk aan de slag en collega’s op de werkvloer betrekken bij verbetering van de hygiëne en het nemen van infectiepreventiemaatregelen.

Desgewenst kan, aansluitend op de cursus, een module over voedselveiligheid voor zorgmedewerkers worden gegeven. Onderwerpen die daarbij aan bod zullen komen, zijn onder andere de hygiënecode en HACCP, hygiënisch werken en registreren. Voor deze module kan een apart verzoek ingediend worden bij de GGD.

Kijk voor meer informatie op onze website. Inschrijven kan via het digitale inschrijfformulier.

Congres Mythen Missers Maatwerk + Meesterwerk, Infectieuze Bedreigingen

MMMZoals elk jaar wordt ook dit jaar het congres Mythen Missers Maatwerk + Meesterwerk, Infectieuze Bedreigingen georganiseerd. Onderwerpen die dit jaar op het programma staan zijn onder andere Ebola en beschermende kleding, de behandeling van MRSA dragerschap, de WIP-richtlijn persoonlijke hygiëne, mediamenteuze behandeling bij griep, de BRMO-richtlijn verpleeghuizen en een bezoek van de Inspectie. Download hier het volledige programma.

Datum: 4 september 2015
Locatie: Van der Valk Hotel, Veenendaal
Doelgroep: verpleegkundigen, artsen-microbiologen, hygiënisten en andere professionals in de infectieziektebestrijding.
Kosten: € 155 tot € 210, afhankelijke van functiegroep
Aanmelding: Via de site

Meer informatie: mmmcongres.nl

Symposium Schimmels en Mycotoxinen in Voeding

De Stichting Food Micro organiseert op donderdag 12 november 2015 in De Bilt een symposium over schimmels en mycotoxinen in voeding.

Schimmels zijn belangrijke bederfveroorzakers, vaak met grote economische schade tot gevolg. Daarnaast produceren tal van schimmels giftige mycotoxinen in ons voedsel die een bedreiging voor de volksgezondheid vormen. Tijdens het symposium vertellen de absolute experts over de belangrijkste thema’s en recente ontwikkelingen welke momenteel rond schimmels en mycotoxinen spelen. Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen zijn detectie en identificatie van schimmels en mycotoxines, methoden om schimmels te bestrijden en wetgeving/handhaving betreffende mycotoxines. Na het symposium bent u volledig op de hoogte van alle relevante zaken rond schimmels en mycotoxinen in voeding.

Datum: 12 november 2015
Locatie: Hotel De Biltsche Hoek, De Bilt
Deelname-informatie: Bij inschrijving voor 1 september 2015 bedragen de inschrijfkosten € 275,- p.p. inclusief, lunch, koffie, drankjes, hapjes en een borrel na afloop. Bij aanmelding na 1 september: € 325,- p.p.; 65+ers betalen het gereduceerde tarief van € 150,- p.p.
Aanmelding: Via www.foodmicro.nl/index.php/registratieformuliersymposia
Meer informatie: www.foodmicro.nl/index.php/test1/schimmelsmycotoxinesvoeding

food micro

Top 5 keukens

top5-keukens2Er is op dit moment geen Top 5 voor de verschillende soorten keukens. De reden hiervoor is dat inmiddels alle rapportages worden vastgelegd in het digitale systeem Preventio. Daardoor is de manier van scoren gewijzigd, waardoor de scores ook anders geïnterpreteerd moeten worden. De keukens die vorig jaar nog een ‘oude’ rapportage kregen, kunnen hierdoor wellicht een iets lagere score krijgen.

Colofon

HIP nieuws is een uitgave van de afdeling Hygiëne en Inspectie van de GGD Amsterdam en verschijnt vier keer per jaar.

Aanmelden of afmelden voor HIP nieuws > of via hygiene@ggd.amsterdam.nl.