Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

HIP nieuws maart 2015

HIP nieuws maart 2015

Onderwerp

Hygiëne & Preventie

Afbeelding

Nieuwsbrief-kopillustratie6

HIP nieuws

HIP nieuws: een nieuwe naam en een nieuw uiterlijk voor de nieuwsbrief van de GGD Amsterdam over Hygiëne en InfectiePreventie.

Maar niet alles is nieuw: zoals u van ons gewend bent, ontvangt u de nieuwsbrief vier keer per jaar en wordt u op de hoogte gebracht van leuke, nieuwe en interessante ontwikkelingen op het gebied van voedselveiligheid, hygiëne in zorginstellingen en legionellapreventie.

Heeft u tips voor de redactie stuur dan een e-mail naar hygiëne@ggd.amsterdam.nl.

7 april; Wereldgezondheidsdag

how-save-is-your-food2Op 7 april 1948 wordt de World Health Organization (WHO), in het Nederlands Wereldgezondheidsorganisatie, opgericht. Dit is een onderdeel van de Verenigde Naties. Op de dag van oprichting wordt jaarlijks Wereldgezondheidsdag gevierd waarop een ziekte of thema onder de aandacht wordt gebracht.

Het ontbreken van goed onderwijs, armoede, ondoelmatig gezondheidsbeleid en –zorg, zijn items die veel ziektes en problemen in de handwerken. De bedoeling van deze dag is om deze, maar zeker ook ziektes die anders in de taboesfeer zouden blijven hangen, bespreekbaar te maken.

Het thema voor 2015 is: veilig voedsel. Onderliggende vragen bij dit thema zijn:

  • Wat zit er in je eten?
  • Waar komen de ingrediënten vandaan?
  • Zijn deze naar behoren – en veilig – behandeld in de voedselketen, van de boerderij tot op je bord?

De WHO pleit op deze Wereldgezondheidsdag voor maatregelen op het gebied van veilig voedsel en verzoekt daarom producenten, beleidsmakers en het publiek om dit thema te promoten.

Meer informatie treft u aan op de website van de WHO.

5 mei 2015 Internationale dag van de handhygiëne!

handen-wassenOp 5 mei 2015 is het weer zover: de Internationale dag van de handhygiëne. De WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, heeft deze dag in het leven geroepen voor zorgmedewerkers, patiënten en hun famillieleden ten behoeven van een betere handhygiëne wereldwijd.

Volgens de WHO lopen miljoenen mensen per jaar een infectie op terwijl zij in een zorginstelling zoals een ziekenhuis of verpleeghuis verblijven. De helft hiervan had voorkomen kunnen worden als zorgmedewerkers hun handen op de juiste momenten en juiste wijze hadden gewassen. Ook voor de algemene bevolking is een goede handhygiëne belangrijk; het kan bijvoorbeeld helpen om het risico op griep en verkoudheid te verkleinen. Hoe zat het ook alweer met handhygiëne voor zorgmedewerkers? Waarmee en vooral wanneer reinig je je handen? Lees meer over handhygiëne.

25e Transmissiedag Infectieziekten: Back to the future

Elk jaar organiseert het RIVM een Transmissiedag Infectieziekten en dit jaar is dat alweer voor de 25e keer! Deze feestelijke dag gaat over de toekomst van de infectieziektebestrijding. De dag start met een terugblik op de geschiedenis van de infectieziektebestrijding, waarna er een overzicht volgt van infectieziekten in romans, die inzichten opleveren die we kunnen gebruiken in de moderne tijd. Ook worden de gevolgen gepresenteerd van de mondialisering op het voorkomen van infectieziekten. Daarna wordt vooruitgekeken. In parallelsessies worden enkele ontwikkelingen en mogelijkheden geschetst die van invloed zullen zijn op onze rol in de infectieziektebestrijding. Uiteraard wordt er op deze dag weer een actueel onderwerp behandeld. Tot slot is er tijdens de uitgebreide lunch de mogelijkheid om een innovatiemarkt te bezoeken.

Datum: 7 april 2015

Locatie: Regardz Meeting Center Eenhoorn, Amersfoort

Doelgroep: GGD-artsen en -verpleegkundigen, artsen-microbiologen, hygiënisten en andere professionals in de infectieziektebestrijding. Ook studenten zijn van harte welkom.

Kosten: € 100,00

Aanmelding: Via het aanmeldingsformulier.

Accreditatie: Accreditatie is aangevraagd bij NVMM, AbSg, VHIG en V&VN

Meer informatie: www.rivm.nl/transmissiedag

Volwassene krijgt slechts twee keer per tien jaar de griep

griep2Er heerst sinds vijftien weken een milde maar langdurige griepepidemie in Nederland. In de elfde week van 2015 meldden 86 op de 100.000 inwoners zich met influenza-achtige ziektebeelden (IAZ) bij de huisarts (NIVEL). Dat is minder dan in de voorgaande weken, maar nog steeds boven de epidemische grens van 52. De huisartsen zien vooral jonge kinderen van 0-4 jaar met griepachtige klachten. Uit recent onderzoek blijkt dat echter niet zo’n verrassende bevinding te zijn. Kinderen zijn gemiddeld elk jaar de pineut met griep, maar ben je de dertig eenmaal gepasseerd, dan kom je er een stuk beter vanaf: gemiddeld treft de griep je dan slechts twee keer per decennium. Lees hier meer over het onderzoek.

Meer informatie over de griep: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Griep

Meer informatie over Nivel: http://www.nivel.nl/griep

Klimaat en voedselveiligheid

Onderzoekers van Wageningen University en de Universiteit Gent (B) stellen in een Europese studie dat er vaak een relatie is tussen langetermijnveranderingen in temperatuur en neerslag en de besmetting van groente en fruit. De belangrijkste vraag die in het onderzoek centraal stond is: Kunnen we in de toekomst, in een veranderend klimaat, nog veilig groente en fruit eten of komt dat onder druk te staan?

De onderzoekers ontdekten dat bijvoorbeeld overstromingen kunnen zorgen voor verhoogde concentraties schadelijke bacteriën, die wel weer snel afgebroken kunnen worden door UV-licht. En door klimaatopwarming kunnen in de ene regio schimmels die giftige stoffen produceren toenemen terwijl ze in de andere juist afnemen. De onderzoekers hebben hun bevindingen gepubliceerd in een door hen samengesteld, speciaal nummer van het wetenschappelijk tijdschrift Food Research International.

Lees het volledige bericht over klimaat en voedselveiligheid.

groente

Lichte stijging aantal uitbraken van voedselvergiftiging

salmonellaUit het rapport 'Registratie van voedselinfecties en –vergiftigingen 2013' van het RIVM en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat er bij 290 uitbraken 1.460 mensen ziek geworden zijn van een voedselinfectie of -vergiftiging. Omdat de gegevens van beide organisaties voor het eerst in één onderzoek zijn samengevoegd, is duidelijk te zien dat het aantal uitbraken de afgelopen jaren licht is gestegen, terwijl het aantal patiënten min of meer gelijk blijft. Een uitzondering vormt het jaar 2012. In dat jaar werden alleen al 1.149 mensen ziek door een landelijke uitbraak van Salmonella Thompson, die werd veroorzaakt door het eten van besmette gerookte zalm.

Oorzaak uitbraken

Lang niet iedereen die ziek wordt na het eten van besmet voedsel, meldt zich bij de huisarts of de NVWA. Het totale aantal zieken door voedselinfectie of –vergiftiging is dus veel hoger dan het aantal geregistreerde meldingen. Naar schatting worden jaarlijks 680.000 mensen in Nederland ziek door het eten van besmet voedsel. Veel van deze voedselinfecties ontstaan in de eigen keuken en zijn te voorkomen door meer aandacht te besteden aan voedselveiligheid.

Net als in voorgaande jaren waren Campylobacter en het norovirus de meest voorkomende verwekkers van voedselgerelateerde ziekteuitbraken. Hoewel beide evenveel uitbraken veroorzaakten, leidden de uitbraken door het norovirus tot de meeste zieken. Salmonella veroorzaakte beduidend minder uitbraken en zieken dan in voorgaande jaren.

Het volledige artikel en het rapport zijn op de website van de Voedsel- en Warenautoriteit te lezen.

Voedsel en ziektelast

Hoewel ons voedsel als veiliger dan ooit wordt gezien, blijven voedselinfecties een belangrijke oorzaak van ziekte en daarmee een belangrijke bedreiging voor de volksgezondheid. Door de verschillende ziekteverwekkers met elkaar te vergelijken met betrekking tot ziektelast en ziekte-gerelateerde kosten kunnen prioriteiten gesteld worden en kan onderzoek naar mogelijkheden van preventie en ondersteuning worden gestart. Het is dan ook belangrijk om de gevolgen van de aanwezigheid van de verschillende ziekteverwekkers uit de drukken in een duidelijke maat, die bovendien vergelijking tussen de ziekteverwekkers mogelijk maakt.

Het RIVM heeft een model ontwikkeld waarbij de last van de ziekte en de bijbehorende ziektegerelateerde kosten kunnen worden geschat voor 14 voedselgerelateerde ziekteverwekkers. Deze schattingen worden elk jaar opnieuw gemaakt, zodat trends in de tijd kunnen worden gevolgd.

Lees hier het volledige artikel over voedsel en ziektelast.

Stop met het wassen van kip!

KipIn Engeland heeft de Engelse Food Standard Agency (FSA) tijdens een speciale Food Safety Week de bevolking opgeroepen te stoppen met het wassen van rauwe kip. Uit een marktonderzoek bleek dat in Engeland 44% van de mensen rauwe kip altijd afspoelt voor de bereiding. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: het verwijderen van vuil en bacteriën en gewoonte. Echter, door het spoelen of wassen van de kip wordt de bacterie Campylobacter via het besmette spatwater verspreidt op de handen, het aanrecht, de kraan en andere oppervlakken. Omdat dit een risico is voor de voedselveiligheid wordt het wassen van rauwe kip dan ook afgeraden. Lees meer over het wassen van rauwe kip.

Beslisboom allergenen van de NVWA

De ‘Beslisboom voorverpakte/niet-voorverpakte levensmiddelen’ geeft supermarkten, versspeciaalzaken, ambachtelijke bedrijven en markthandelaars meer duidelijkheid over welke gegevens zij precies bij welke vorm van aanbieding verplicht zijn te verstrekken. Het is het resultaat van een samenwerking tussen NVWA en VWS en is gebaseerd op praktijkvoorbeelden.

Het overzicht toont mogelijkheden en voorbeelden van niet-voorverpakte levensmiddelen. Vervolgens is aangegeven welke informatie van belang is en op welke wijze deze beschikbaar moet zijn of geleverd moet worden. Indien vrijwillig extra informatie wordt verstrekt, dient deze informatie wel te voldoen aan de voorschriften.

Hier kunt u de beslisboom downloaden.

NVWA; kleurcodering en inspectieresultaten

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in gesprek over het gebruik van de kleurcodering. De kleur rood zou namelijk stoplichttot verwarring leiden, omdat deze de indruk wekt dat er een direct probleem is voor de volksgezondheid. Echter, in de praktijk zijn dit bedrijven waar naar het oordeel van de NVWA meermaals tekortkomingen zijn geconstateerd die stevig aangepakt moeten worden om ernstiger situaties in de toekomst te voorkomen, maar waar de veiligheid van het voedsel niet in het geding is.

Lees het volledige bericht over kleurcodering .

De bevindingen van een inspectie worden alleen gedeeld met het betrokken bedrijf dat, zo nodig, corrigerende maatregelen moet nemen. De NVWA kan vanwege privacy regelgeving, de afnemers van het betrokken bedrijf niet informeren over de inspectieresultaten. Alleen als er sprake is van een acuut risico voor de volksgezondheid en het bedrijf geen adequate maatregelen neemt, zal de NVWA ook afnemers (andere bedrijven of burgers) op de hoogte stellen.

Lees het volledige bericht over inspectieresultaten.

Top 5 keukens

top5-keukens2Er is op dit moment geen Top 5 voor de verschillende soorten keukens. De reden hiervoor is dat inmiddels alle rapportages worden vastgelegd in het digitale systeem Preventio. Daardoor is de manier van scoren gewijzigd, waardoor de scores ook anders geïnterpreteerd moeten worden. De keukens die vorig jaar nog een ‘oude’ rapportage kregen, kunnen hierdoor wellicht een iets lagere score krijgen.

Colofon

HIP nieuws is een uitgave van de afdeling Hygiëne en Inspectie van de GGD Amsterdam en verschijnt vier keer per jaar.

Aanmelden of afmelden voor HIP nieuws >