Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Antibioticaresistentie

30 maart 2016

Op deze pagina - Antibioticaresistentie


antibiotica2Amsterdam

In Amsterdam wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan Antibioticaresistentie. 24 maart vond een minisymposium plaats dat geheel in het teken stond van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). Daarnaast hebben we als GGD het initiatief genomen een plan van aanpak Antimicrobiële resistentie Amsterdam te schrijven. De Academische ziekenhuizen hebben zich hier inmiddels bij aangesloten. Gezocht wordt naar meer samenwerkingspartners en middelen om de regionale surveillance in vooral de verpleeghuizen en huisartspraktijken te verbeteren, de hygiëne waar nodig te ondersteunen en verbeteren, afspraken te maken over uitbraakmanagement in geval van een verheffing van antimicrobiële resistentie en het ontwikkelen en verbeteren van antibioticarichtlijnen en gebruik hiervan door de verschillende beroepsgroepen.

Brede, internationale aanpak

Het probleem van antibioticaresistentie is zeer omvangrijk. Nu al sterven naar schatting jaarlijks 25.000 mensen in Europa aan de gevolgen van antibioticaresistentie. Daarom neemt het Rijk maatregelen op alle terreinen waar de gezondheid van mensen wordt bedreigd door resistente bacteriën. In de zorg, veehouderij, voedselproductie en bij de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden.

Omdat antibioticaresistentie een wereldwijd probleem is, zet Nederland ook in op een internationale aanpak. Het gaat dan om kennisuitwisseling, het agenderen van het probleem, aanpassing van regelgeving en het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Nederland is de eerste helft van 2016 voorzitter van de Europese Unie. Tijdens een conferentie op 9 en 10 februari heeft minister Edith Schippers haar Europese ambtgenoten gesproken over de gezamenlijke aanpak van antibioticaresistentie.