Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Het Ctgb? (wat moet u ermee?)

15 maart 2017

Wat zijn Biociden?

Biociden zijn alle stoffen of mengsels die uit één of meer werkzame stoffen bestaan dan wel die stoffen bevatten of genereren. Ze zijn bestemd om schadelijke of ongewenste organismen te vernietigen, af te weren, onschadelijk te maken of de effecten ervan te voorkomen. Biociden worden onderverdeeld in producttypen. Biociden zijn bijvoorbeeld houtverduurzamingsmiddelen, aangroei werende verven, desinfectantia of insecticiden.

Voor de gezondheidszorg zijn de volgende producttypen onder andere van belang:

  • Producttype 1: Menselijke hygiëne. Producten aangebracht op of in contact gebracht met de huid met als hoofddoel deze te desinfecteren.
  • Producttype 2: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt. Producten voor desinfectie van oppervlakken, materialen, uitrusting en meubilair die niet worden gebruikt voor rechtstreekse aanraking met voedingsmiddelen of diervoeders.

Beoordeling

Het Ctgb beoordeelt de werking en risico's op de volgende onderwerpen:

  • De werkzaamheid
  • De effecten op het milieu
  • De effecten op de mens
  • De fysisch-chemische eigenschappen

Heeft het zin om te kijken of een middel is toegelaten?

Jazeker, er worden regelmatig nieuwe producten toegelaten op de markt en er worden regelmatig producten aan de lijst toegevoegd, zoals een aantal huismerken van drogisterijen. Bovendien mag u voor professionele doeleinden alleen door het Ctgb toegelaten middelen gebruiken.

Nieuwsgierig geworden?

Kijk eens op www.ctgb.nl en voer onder het tabblad toelatingen een handalcohol (PT01) of desinfectiemiddel (PT02) in dat u zelf gebruikt.