Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Handtekening antibiotica

15 maart 2017

Wat is antibioticaresistentie?

Als bacteriën een infectie veroorzaken, kunnen mensen en dieren daar ziek van worden. Soms zijn antibiotica nodig om zo'n infectie te bestrijden. Maar bij te veel gebruik van antibiotica gaan de bacteriën 'wennen' aan het middel en heeft het geen effect meer. Daardoor zijn infecties in de toekomst minder goed te bestrijden. Eenvoudig te behandelen ziektes zoals blaasontsteking, of genezing van een knieoperatie kunnen dan levensbedreigend worden.

Hoe raak je besmet met resistente bacteriën?

De resistente bacteriën verspreiden zich op allerlei manieren, bijvoorbeeld door direct contact met dieren of via andere mensen, in het ziekenhuis of op reis. Besmetting is vermoedelijk ook mogelijk via voedsel. Bijvoorbeeld als iemand (onvoldoende verhit) vlees eet van dieren die resistente bacteriën bij zich dragen.

Wat kunt u doen?

  • Gebruik alleen antibiotica als dat volgens de arts noodzakelijk is. Overleg dus altijd eerst met een arts, ook in het buitenland.
  • Neem dagelijks de voorgeschreven hoeveelheid in en doe dat op het juiste tijdstip. Sla geen inname over.
  • Stop een antibioticumkuur nooit op eigen initiatief. Eerder stoppen is soms mogelijk, maar overleg daarover altijd eerst met een arts.
  • Gebruik geen restjes antibiotica of antibiotica van anderen. Bij elke infectie moet een arts beoordelen of een antibioticumkuur nodig is, welk antibioticum geschikt is en hoe lang de kuur moet duren.
  • Was altijd de handen na het bezoek aan het toilet.
  • Was de handen voor het bereiden van voedsel en voor het eten.
  • Was de handen na contact met een huisdier.

Zet ook uw (bacterie)handtekening!

Zet ook uw handtekening onder goed gebruik van antibiotica, het naleven van basishygiëne en samenwerken met anderen, waar mogelijk. Daarmee werkt u aan een aantoonbare verdere vertraging van de opkomst en verspreiding van multiresistente bacteriën.