Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Jaarverslag GGD Amsterdam 2016: Meldingen artikel 26

15 maart 2017

Op deze pagina - Jaarverslag GGD Amsterdam 2016: Meldingen artikel 26


Aantal meldingen per aandoening per maand

In 2016 werden er bij de GGD Amsterdam 293 (2015:285) meldingen gedaan in het kader van artikel 26. In onderstaande figuur zijn de meldingen per aandoening en per maand weergegeven.

Vaak wordt er ook contact met de GGD opgenomen wanneer er één ziektegeval in de instelling is. Er wordt dan voornamelijk advies gevraagd over hoe te handelen en hoe meerdere ziektegevallen vroegtijdig herkend kunnen worden. In 2016 gebeurde dit 223/293 keer (76%). Bij de andere zeventig meldingen betrof het een aandoening bij twee of meer personen.

Meldingen per aandoening en soort voorziening

Vijfenvijftig procent (162/293) van de meldingen werd gedaan door kinderdagverblijven; 19% (55/293) door basisscholen; 15% (45/293) door verpleeg-, verzorgings- en ziekenhuizen; 11% (31/293) door andere instellingen, zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Bij 27 meldingen waren 2-5 personen betrokken; bij 38 meldingen 6-20 personen en bij vier meldingen waren 21-49 betrokken en bij één melding waren 85 personen betrokken. Meldingen van braken/diarree werden vooral in de laatste maanden van het jaar gemeld. Vlekjesziekten en huidaandoeningen vragen het gehele jaar door de aandacht.

Vlekjesziekten

In 14 van de 29 (30%) ‘vlekjes’-meldingen was de meest waarschijnlijke diagnose 5e ziekte. Omdat er bij drie meldingen zwangeren (<20 weken zwangere leidsters) betrokken zouden zijn, werd er bij deze meldingen nader onderzoek verricht. Eénmaal werden IgG-antistoffen bij de zwangere aangetroffen; éénmaal werden bij herhaling geen antistoffen aangetroffen en kon zo ook een eventuele infectie worden uitgesloten, en éénmaal bleek de betreffende leidster op een andere groep werkzaam dan waar de kinderen met vlekjes zich bevonden.

De andere diagnoses bij de vlekjesmeldingen waren: roodvonk (n=11); 6e ziekte (n=2); en bij overige meldingen (n=2) zou het om ‘mazelen’ gaan, hetgeen door ons niet werd bevestigd.

Melden?

Het team Algemene Infectieziekten is dagelijks te bereiken tussen 09.00 en 17.00 uur via telefoonnummer: (020) 555 5337 of via afdelinginfectieziekten@ggd.amsterdam.nl. Buiten kantooruren is de arts Infectieziekten bereikbaar op telefoonnummer: (020) 555 5555 (7x5).