Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Roadshow Infectiepreventie: Klaar? Actie!

15 maart 2017

Op deze pagina - Roadshow Infectiepreventie: Klaar? Actie!


Argumentenkaart Infectiepreventie

‘Infectiepreventie hoort bij professioneel handelen.’ Of: ‘De richtlijnen infectiepreventie zijn ingewikkeld en verwarrend voor medewerkers.’  Waarom kost het verpleeghuizen zoveel moeite om een toereikend infectiepreventiebeleid te voeren? Om daar antwoord op te krijgen, inventariseerde De Argumentenfabriek, in opdracht van de inspectie voor de gezondheidszorg, bij de betrokkenen in de zorg de meest gebruikte argumenten. Tijdens diverse Roadshows in de maand november 2016 is de Argumentenkaart Infectiepreventie gepresenteerd in de vorm van een zogenaamde ‘mindmap’. Door middel van thematische denksessies ‘hoe nu verder’ is tijdens de Roadshows samen met de deelnemers, die diverse functies in zorgorganisaties vervullen, aan de hand van de Argumentenkaart bekeken wat nodig is om infectiepreventie in verpleeghuizen naar een hoger niveau te tillen.

De opbrengst

Tijdens de Roadshows zijn er veel acties geformuleerd voor het verbeteren van de infectiepreventie in de verpleeghuissector. Per Roadshow zijn de acties opgenomen in mindmaps. Op de site van de inspectie vindt u een korte impressie van de opbrengsten en de mindmaps van alle bijeenkomsten:
https://www.igz.nl/onderwerpen/publieke-en-geestelijke-gezondheidszorg/infectieziekten/infectiepreventie_in_verpleeghuizen/index.aspx
U kunt dus ook lezen welke voorstellen tijdens de andere bijeenkomsten zijn gedaan.

Hoe nu verder?

Mocht het na de Roadshow ondanks uw eigen enthousiasme niet lukken het verbeteren van infectiepreventie binnen uw instelling of organisatie van de grond te krijgen, dan helpt het wellicht om op de site van publiek zipnet te kijken. Hier vindt u voor de praktijk opgestelde protocollen en checklists.
Daarnaast kunt u zich aanmelden voor het project ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ dat afgelopen september is gestart. Het is een gezamenlijk project van Vilans, ActiZ, RIVM, V&VN en Verenso in opdracht van het ministerie van VWS. Binnen dit project zijn voor én door teams al verschillende hulpmiddelen ontwikkeld. Meer informatie kunt u vinden op www.zorgvoorbeter.nl/hygiene of laat u inspireren door praktijkverhalen uit verpleeghuizen.
Het project heeft ook twee hulpmiddelen opgeleverd waarmee ook u aan de slag kunt:
Hulpmiddel ‘persoonlijke hygiëne in beeld’
Hulpmiddel ‘werkomgeving hygiëne in beeld’

Lees ook de blog van Kees Wessels waarin hij oproept om vooral aan de slag te gaan.