Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

HIP nieuws maart 2017

HIP nieuws maart 2017

Onderwerp

Hygiëne & Preventie

Afbeelding

HIP nieuws

Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en houdt u op de hoogte van leuke, nieuwe en interessante ontwikkelingen op het gebied van voedselveiligheid, hygiëne in zorginstellingen en legionellapreventie.

Heeft u tips voor de redactie, stuur dan een e-mail naar hygiene@ggd.amsterdam.nl.

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u doen op deze pagina.

Tevredenheidsonderzoek zorghygiëne: uw mening telt!

De GGD Amsterdam, team Hygiëne en Inspectie geeft bij diverse locaties begeleiding op het gebied van zorghygiëne. Deze ondersteuning bestaat uit bijvoorbeeld een audit, een voorlichting of scholing of deelname aan een hygiënecommissie.

Graag horen wij van u hoe tevreden u bent over onze ondersteuning, zodat wij deze waar nodig kunnen verbeteren. De vragenlijst neemt ongeveer 5 à 10 minuten in beslag.

Wij stellen uw deelname en antwoorden zeer op prijs; de gegevens worden uiteraard anoniem verwerkt.

> Vul hier de vragenlijst in

Zet ook uw handtekening tegen antibioticaresistentie!

Tijdens het Symposium Antibioticaresistentie in november 2016 heeft minister Schippers samen met zes bestuurders van verschillende (zorg)organisaties het startschot gegeven voor de campagne tegen antibioticaresistentie. Dat deden zij door een letterlijke 'bacterie-handtekening' tegen antibioticaresistentie te zetten. Nu is het zaak dat alle professionals in Nederland ook gaan tekenen, zodat we met z’n allen kunnen laten zien dat we de groei van antibioticaresistentie willen tegengaan.

> Lees verder

Roadshow Infectiepreventie: Klaar? Actie!

Argumentenkaart Infectiepreventie

Infectiepreventie hoort bij professioneel handelen.’ Of: ‘De richtlijnen infectiepreventie zijn ingewikkeld en verwarrend voor medewerkers.’ Waarom kost het verpleeghuizen zoveel moeite om een toereikend infectiepreventiebeleid te voeren? Om daar antwoord op te krijgen, inventariseerde De Argumentenfabriek, in opdracht van de inspectie voor de gezondheidszorg, bij de betrokkenen in de zorg de meest gebruikte argumenten.

> lees verder

Gewijzigde richtlijn Urinelozing en stoelgang

Op de valreep van 2016 is, zoals wellicht bij velen al bekend, de gewijzigde richtlijn 'Urinelozing en stoelgang' van de Werkgroep Infectiepreventie gepubliceerd.

Belangrijkste wijzigingen

Mocht u er nog niet aan toegekomen zijn om de richtlijn te lezen, dan volgen hieronder alvast de belangrijkste wijzigingen:

  • Toevoeging van reiniging en desinfectie van herbruikbare materialen voor urinelozing en stoelgang (hoofdstuk 5).
  • Gebruik van wegwerppo’s en urinalen in combinatie met een vermaalsysteem is toegevoegd (§ 3.3).
  • Handmatig legen en het handmatig reinigen en desinfecteren van po’s en urinalen is alleen toegestaan onder strikte voorwaarden (zie § 3.3 en § 5.1).
  • Reinig en desinfecteer bij zichtbare verontreiniging altijd en niet alleen in het geval van bloedbijmenging (hoofdstuk 5). De richtlijn is onlosmakelijk verbonden met de WIP-richtlijn 'Pospoelers en vermaalsystemen voor wegwerppo’s en urinalen'.

Download hier de richtlijn 'Urinelozing en stoelgang'.

Bron: WIP

Jaarverslag GGD Amsterdam 2016: Meldingen artikel 26

Melding in het kader van artikel 26 van de Wet publieke gezondheid

Op basis van artikel 26 van de Wet publieke gezondheid dient het hoofd van een instelling waar voor infectieziekten kwetsbare groepen verblijven of samenkomen, de directeur van de GGD op de hoogte te stellen als zich een ongewoon hoog aantal zieken voordoet. Doel van dit melden is de GGD in staat te stellen naar aanleiding van deze signalen nader onderzoek te doen en eventueel maatregelen te treffen om verdere verspreiding van de ziekte naar personen, zowel binnen als buiten de instelling, tegen te gaan.

> lees verder

Lichte stijgingen in het aantal legionellose-meldingen

Wat is legionellose?

Legionellose is een infectie door een bacterie. Deze bacterie heet Legionella. De meeste mensen worden na blootstelling aan deze bacterie niet ziek. Soms krijgt men milde, griepachtige klachten (legionellagriep of pontiac fever). Dat gaat na een paar dagen vanzelf weer over. Soms veroorzaakt de legionellabacterie een ernstige longontsteking: veteranenziekte oftewel legionellalongontsteking.

> lees verder

Voedselveiligheid TV-koks onder de maat

Onderzoekers van de universiteit van Massachusetts concluderen dat er weinig aandacht is voor voedselveiligheid tijdens kookprogramma’s op televisie. Zij analyseerden 39 afleveringen van 10 verschillende kookprogramma’s. In slechts 13% van de afleveringen zeiden de chefs iets over voedselveiligheid. Volgens de onderzoekers moeten tv-koks de mogelijkheid die zij hebben om kijkers dingen te leren over voedselveiligheid beter benutten.

Belangrijkste knelpunten

Uit het onderzoek blijkt dat in 50-88% van de afleveringen de chefs fouten maakten op het gebied van persoonlijke hygiëne, in 85-100% van de afleveringen ging het mis met het gebruik van handschoenen en in 93% van de afleveringen ontbraken de temperatuurcontroles.

Eerder onderzoek

Dit is niet het eerste onderzoek naar kookprogramma’s in relatie tot voedselveiligheid. Vooral in 2002 en 2003 werd er onderzoek gedaan naar Canadese, Amerikaanse en Britse kookprogramma’s. De meest voorkomende fouten waren: het niet wassen van de handen, kruisbesmetting en onvoldoende temperatuurbeheersing.

Bron: Voedselveiligheid/VMT

NVWA kan voortaan sneller beboeten

Met ingang van 15 februari 2017 hanteert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een eenduidige en transparante toezichtaanpak en interventiebeleid voor levensmiddelenvoedselveiligheid-geregistreerde bedrijven. Dit geldt dus voor horeca, ambachtelijke ondernemers (bijvoorbeeld slagers en bakkers), retail, maar ook verzorgingshuizen, ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Nieuw in het interventiebeleid

Een bedrijf krijgt bijvoorbeeld direct een boete als na de 1e waarschuwing geen wijziging in de situatie is opgetreden. Nieuw is ook het samenpakken van vergelijkbare overtredingen binnen een bedrijf, bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne. Als bijvoorbeeld bij een inspectie onhygiënische toestanden in de keuken worden aangetroffen en de ondernemer daarvoor een waarschuwing krijgt, plus de opdracht deze situatie te verbeteren, en bij de herinspectie blijkt dat de keuken in zijn algemeenheid weliswaar schoon is maar dat de gebruikte apparaten smerig zijn, dan krijgt de in gebreke blijvende ondernemer niet opnieuw een waarschuwing, maar meteen een boete.

Bron: NVWA

‘Onhandige’ verwarring handhygiëne

Even was er verwarring door een uitspraak van de voorzitter van de Gezondheidsraad, Pim van Gool: bij ‘gewoon patiëntencontact’ zou het nut van handdesinfectie niet bewezen zijn. Dat zei hij eind december in een interview met het Algemeen Dagblad, naar aanleiding van een rapport van de Gezondheidsraad. Deskundigen reageerden geschokt op deze uitspraak en sprake schande hiervan in de sociale media.

Uitspraak anders bedoeld!

Van Gool legt uit dat in het interview de uitspraak heel anders bedoeld is, maar dat dit helaas niet goed naar voren kwam. De uitspraak ging eigenlijk over poliklinisch patiëntencontact waarbij geen verpleegtechnische handelingen plaatsvinden. Denk aan een verpleegkundige of arts die een hand geeft aan een patiënt die langskomt voor de uitslag van een CT-scan. In die gevallen is het overdreven om telkens de handen te desinfecteren.

5 momenten

Verpleegkundigen en verzorgenden moeten de WIP-richtlijnen handhygiëne gewoon aanhouden tijdens hun werkzaamheden en de 5 momenten van handhygiëne van de WHO in acht nemen. Maar dat wisten we natuurlijk allang!

Bron: Nursing

Het Ctgb? (wat moet u ermee?)

Dat blijkt snel uit de volledige naam: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). De taak van het Ctgb is om volgens internationale afspraken en in de wetgeving verankerde criteria te beoordelen of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig voor mens, dier en milieu zijn. Daarbij beoordeelt het Ctgb ook of de middelen werkzaam zijn. Op grond van deze beoordeling besluit het college of het middel in Nederland verkocht én gebruikt mag worden. Daarbij worden ook duidelijke voorschriften verplicht gesteld, die minimaal op het etiket moeten zijn vermeld.

> lees verder

Advies: zorgvuldig omgaan met desinfectantia

Desinfecterende middelen zouden alleen gebruikt moeten worden waar ze echt nodig zijn. De middelen leveren een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van infecties (en dus ziekte) bij mens en dier. Gebruik leidt echter tot resistentie, waarbij ook resistentie tegen antibiotica kan ontstaan. Daarom is beleid nodig dat een zorgvuldiger gebruik van desinfecterende middelen stimuleert. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Infrastructuur en Milieu.

> lees verder