Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Stop met het wassen van kip!

30 maart 2015

kipfiletCampylobacter

Campylobacter is een bacterie die leeft in de darmen van dieren en via hun uitwerpselen bijna overal voorkomt. De bacteriën overleven goed op voedingsmiddelen, maar groeien er niet op verder. Campylobacter kan een voedselinfectie veroorzaken en er zijn maar weinig bacteriën nodig om ziek te worden. Campylobacter zorgt daardoor jaarlijks voor meer ziektegevallen dan Salmonella. Er zijn 15 soorten Campylobacter, waarvan de Campylobacter jejuni voor de meeste zieken zorgt. De belangrijkste bron van infectie zijn kippen, maar ook bij andere dieren, zoals varkens, komt Campylobacter veelvuldig voor. Mensen met verminderde weerstand, zwangeren, jonge kinderen en ouderen zijn het meest gevoelig voor een besmetting.

Overleven en afdoden Campylobacter

Campylobacter groeit bij een temperatuur van 30 tot 45°C en gaat dood door koken, bakken of braden. De bacterie is dus onschadelijk in gepasteuriseerde en voldoende verhitte producten. Bij bevriezing neemt het aantal Campylobacter-bacteriën af, maar ze kunnen wel overleven. Door vlees thuis eerst in te vriezen (-20°C) kan de kans op besmetting met Campylobacter wel verkleind worden, maar deze wordt niet helemaal weggenomen.

Wassen van rauwe kip op zorgafdelingen en woonvormen

Tijdens HACCP-voorlichtingen, geven medewerkers van zorgafdelingen en woonvormen waar rauwe voeding wordt bereidt regelmatig aan, dat ze inderdaad rauwe kip eerst wassen voordat ze het verhitten. Omdat het wassen verder geen functie heeft, maar vooral een risico is voor de voedselveiligheid, wordt dit tijdens voorlichtingen en hygiënebegeleiding dan ook afgeraden. We adviseren om hier alert op te zijn en medewerkers en vrijwilligers aan te spreken op het gevaar van het wassen van rauwe kip.

Bron, VMT en Voedingscentrum