Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Nieuwe editie Hygiënecode woonvormen

28 september 2016

Extra uitleg van de wijzigingen in de nieuwe editie Hygiënecode woonvormen

Definitie woonvorm

Invalide man kookt maaltijdOm beter aan te sluiten bij de praktijk is de definitie van het begrip woonvorm aangepast en wordt ook duidelijker aangegeven wanneer deze Hygiënecode gehanteerd mag worden. De dagbesteding kan daarom ook onder deze Hygiënecode vallen. Onder een woonvorm wordt het volgende verstaan:

  • Een ‘kleine’ groep bewoners die (naar behoefte) zorg en ondersteuning krijgt van een team van medewerkers.
  • De woonruimte is herkenbaar als ‘huis’ en de bewoners worden betrokken bij het dagelijks leven in de woonvorm.
  • Er wordt een ‘gewoon’ huishouden gevoerd door activiteiten ‘samen’ te doen, zoals samen eten, samen boodschappen doen, koken of meehelpen, afwassen, of eten bestellen en opwarmen.

De mate van zelfredzaamheid, zoals het zelf kunnen aankleden, is geen voorwaarde meer. Het blijft wel van belang dat in een woonvorm een ‘gewoon’ huishouden wordt gevoerd door huishoudelijke activiteiten samen te doen.

Geen registratieplicht

Het is duidelijker vermeld dat er geen registratieplicht geldt. Dit betekent dat de temperatuur van de koelkasten, vriezers en de warme maaltijden niet geregistreerd hoeft te worden, de schoonmaakwerkzaamheden niet afgevinkt en de producten niet gestickerd hoeven te worden. Het voordeel van wel noteren is dat bekend is wat je collega de vorige dag heeft gedaan en hoe lang een product al bewaard wordt. Daarom besluiten veel organisaties dat er wel geregistreerd moet worden om de voedselveiligheid (beter) te waarborgen.

Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie aanhouden

In de Hygiënecode voor de woonvormen worden slechts eenvoudige handelingen beschreven, die ook ‘thuis’ worden gedaan. Zodra er complexe en risicovolle handelingen worden uitgevoerd, moet voor deze processen de Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie aangehouden worden. Het gaat hier om:

  • het bereiden, inkoelen en bewaren van meerdere maaltijden voor consumptie op een later tijdstip; noch om
  • het regenereren (opnieuw) opwarmen van meerdere maaltijden die buiten de woonvorm zijn bereid.

Voor deze handelingen geldt een wekelijkse registratieplicht, zoals ontvangstcontrole, bewaartemperatuur, het inkoelproces, het regenereerproces en het dateren.

Waarborgen

Om te voldoen aan de ‘kwaliteitswet zorginstellingen’ moet er verantwoorde zorg worden verleend. Hieronder valt ook een veilige maaltijd. Om dit te borgen moet als onderdeel van het kwaliteitsbeleid een HACCP-verantwoordelijke aangesteld worden. Al het personeel moet voldoende kennis, inzicht en instructies hebben om op hygiënische wijze de maaltijden te kunnen verzorgen.

Om te toetsen of aan de Hygiënecode wordt voldaan zal minimaal jaarlijks een audit uitgevoerd moeten worden.

Voedsel hygiene