Informatie voor burgers

21 februari 2018

Wanneer kan ik contact opnemen met de afdeling Infectieziekten?

U kunt o.a. contact opnemen met de afdeling Infectieziekten in de volgende gevallen:

  • U heeft zich geprikt aan een naald of u heeft een andere risicovolle verwonding gehad.
    Zie Protocol Risicovolle verwondingen (PDF, 668 kB)
  • U heeft van uw huisarts/specialist te horen gekregen dat u een besmettelijke ziekte heeft en dat hij/zij de afdeling infectieziekten hiervan op de hoogte stelt.
  • U heeft gehoord dat er op het kinderdagverblijf van uw kind een besmettelijke ziekte heerst.
  • U bent in het buitenland gebeten door een zoogdier en heeft mogelijk een risico gelopen op rabiës (hondsdolheid).
  • U heeft vragen over infectieziekten.

Hoe kan ik de afdeling Infectieziekten bereiken?

U kunt de afdeling Infectieziekten telefonisch bereiken tijdens kantooruren: 020 555 5370, kies 2. Om u een goed persoonlijk advies te geven hebben wij vaak meerdere gegevens nodig. Om die reden vragen wij u ons géén email te sturen maar telefonisch contact op te nemen of langs te komen. Er is van maandag tot en met vrijdag een (inloop)spreekuur tussen 10.00 - 11.30 uur en tussen 14.00 en 15.30 uur.

De afdeling Infectieziekten is gevestigd op de 3e verdieping. Volg de zwarte lijn en kies een nummer voor de afdeling Infectieziekten. Buiten kantoortijden is de afdeling Infectieziekten alleen voor noodgevallen bereikbaar (bijvoorbeeld prikaccidenten): (020) 555 5555, vragen naar de dienstdoende arts infectieziekten.

Mijn huisarts heeft verteld dat ik een besmettelijke infectieziekte heb en dat de afdeling infectieziekten van de GGD contact met mij opneemt. Waarom is dat en wat gebeurt er dan?

De afdeling Infectieziekten van de GGD heeft een taak in het bestrijden van een aantal (bij de wet vastgelegde) infectieziekten. Dit is geregeld in de Wet Publieke gezondheid.
Elke (huis)arts of specialist die een dergelijke besmettelijke ziekte bij u constateert is dat verplicht bij de GGD te melden. De GGD neemt dan contact met u op en probeert samen met u te achterhalen waar u de ziekte heeft opgelopen. Dit wordt ook wel bronopsporing genoemd.

Vervolgens wordt samen met u gekeken met wie u allemaal contact heeft gehad (contactopsporing). Contacten kunnen dan mogelijk medicijnen of vaccinaties krijgen zodat zij niet ook besmet raken of er kunnen maatregelen genomen worden waardoor de besmettingskans wordt verminderd.

Op deze wijze wordt voorkomen dat een ernstige infectieziekte zich verspreidt onder de bevolking.

Vergoedt mijn verzekeraar het GGD-bezoek aan de afdeling infectieziektebestrijding?

U bezoekt de GGD als u een infectieziekte hebt. De GGD maakt kosten voor een vaccinatie en/of eventueel (vervolg)onderzoek. Vanaf 1 juli 2013 declareert de GGD deze kosten bij uw zorgverzekeraar. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten meestal. In uw zorgverzekering is een eigen risico opgenomen. Het eigen risico is een bedrag dat u elk jaar eerst zelf moet betalen. Daarna betaalt uw zorgverzekering de kosten voor zorg. Alleen mensen die 18 jaar of ouder zijn, betalen dit eigen risico.

Neemt u voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan u vertellen welke zorgkosten worden vergoed, wat uw polisvoorwaarden zijn en hoe uw zorgnota is opgebouwd.

Hepatitis B vaccinatie in verband met beroep of studie

Heeft u vanwege uw beroep/studie een hepatitis B vaccinatie nodig dan kunt u online een afspraak maken bij het Reizigersadvies- en Vaccinatiebureau.

Kosten

Aan de hepatitis B vaccinatie zijn kosten verbonden. U kunt deze kosten meestal declareren bij uw ziektekostenverzekeraar of uw werkgever. Indien uw werkgever afspraken met ons gemaakt heeft over rechtstreekse declaratie van de kosten, neem dan de brief mee waaruit uit dit blijkt.
Hepatitis B vaccinatie bestaat uit een serie van 3 vaccinaties (Prijslijst).

Soms is een bloedonderzoek noodzakelijk vóór dat u start met de vaccinaties. 4-6 weken na de 3e vaccinatie vindt een bloedonderzoek (titerbepaling) plaats om te kijken of u voldoende antistoffen heeft gevormd om levenslang beschermd te zijn tegen een hepatitis B infectie.